Účet školy

NOVÉ číslo 68471319/2010

(pro platby: školní družina, kroužky CVČ, ozdravené pobyty,

školy v přírodě, pracovní sešity)

původní číslo účtu zůstává aktivní

číslo 68471319/0800

účet školní jídelny

číslo 35-68471319/0800

účet SRP

číslo 2401714791 / 2010

 

Platební údaje

U všech plateb zapisujte stejný variabilní a konstantní symbol:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr (např. datum 1.1.2000 bude zapsáno 01012000)

U plateb za ŠD a CVČ zapisujte specifický symbol: ŠD 08 a u kroužků čísla podle nabídky

Do poznámky vždy napište jméno dítěte a třídu.