18,00 Oprava dokončena. Voda opět teče.

17,30 Výměna potrubí je provedena a bude se po dokončení montáže provádět tlaková zkouška

16,00 Pracovníci havarijní čety stále pracují na opravě. Musí se vyměnit potrubí od napojení ve škole až po zdravou část uloženou v zemi.

 

V dnešních nočních hodinách vznikla havárie na přívodním potrubí vody do školy.

Ředitel školy vyhlásil na tento den mimořádné volno.

Prosíme rodiče, pokud mají možnost, aby děti nechali doma.

Třídní schůzky přesouváme na příští týden 13.1.2016 

 

Vodárny pracují na odstranění závady.