Vážení rodiče, výstavba školního sportoviště spěje do finále. Od 5.10.2016 firma Sport-technik Bohemia zahajuje stavbu šaten na školním hřišti. S tím souvisí i některá omezení.

Vstup na hřiště bude možný pouze přes budovu školy a z ulice Mezipolí.

Vstupu ze školy budou využívat naši žáci a školní družina.

Vstup z ulice Mezipolí bude určen pro rodiče vyzvedávající si děti z družiny na školním hřišti a pro organizované i neorganizované sportování v odpoledních hodinách. 

Stavba bude za příznivých klimatických podmínek ukončena a předána škole v měsíci lednu.