Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den na 29. 09. 2017.

Důvodem vyhlášení volna je plánovaná odstávka vody při enzymovém čištění odpadního potrubí, dezinsekce a deratizace před zimními měsíci. Vzhledem k nemožnosti používání sociálního zařízení a stravování není možné organizovat řádné vyučování.

Pokud rodiče žáků 1. stupně projeví zájem, bude 29. 09. 2017 pro děti organizována školní družina mimo budovu školy.

 

Mgr. Bc. Václav Hlinka

ředitel školy