Vážení rodiče žáků 8. ročníku,

základní školství Prahy 4  se zapojilo do  celopražského projektu „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2017 – 2020“.

Projekt je založen na spolupráci středních a základních škol. Má podpořit zájem žáků základních škol o odborné vzdělávání, přičemž klade důraz na faktické odborné činnosti, které střední škola zorganizuje pro žáky základní školy.

Cílem projektu je seznámit žáky s opracováním kovů a dřeva nejen teoreticky, ale především prakticky.

Také naše škola se od letošního roku do tohoto projektu zapojila. Žáci 8. ročníku mají rozšířené výstupy předmětu Svět práce o polytechnické dovednosti, které budou získávat v dílnách SOU Ohradní (cca 5 min. pěšky od školy) pod vedením mistrů odborného výcviku.  Projekt je naplánován na 1. pololetí šk. roku 2017/18 (říjen – prosinec). Žákům bude upraven rozvrh vyučování tak, aby se aktivity mohli zúčastnit.  Projekt bude probíhat jednou za čtrnáct dnů. Třída 8.A bude navštěvovat SOU v pondělí odpoledne od 13,45 do 16,15 hod. Třída 8.B ve čtvrtek ve stejném čase. Přesný rozpis včetně dalších podrobností dostanou žáci v úterý 26. 9.

Vaše dítě získá nejen nové dovednosti, ale zároveň mu tyto aktivity mohou pomoci při výběru střední školy v devátém ročníku. Věříme, že tuto mimořádnou možnost uvítáte.

 

Mgr. Dana Porschová                                                            Mgr. Václav Hlinka

zástupkyně ředitele                                                               ředitel školy