Z důvodu bezpečnosti žádáme všechny o zvýšení opatrnosti v okolí ulice Na Líše.

Oprava proběhne v termínu od 1.12. do 20. 12 2017 na plnou uzávěru celé ulice Na Líše a to z důvodu urychlení výstavby.

Při plné uzávěře komunikace nebude možné parkovat a projíždět po komunikací a bude omezen pohyb chodců . To vše z důvodu pohybu stavební mechanizace.

Provoz přilehlých chodníků bude bez omezení.     

Opravu provádí:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15 | 110 00  Praha 1 | Czech Republic

Tel: +420 221 862 400 | Fax: +420 221 862 401 | GSM+420 724 047 498

E-mail: cyron@silnicegroup.com | Web: www.silnicegroup.com

 

OBLAST SEVEROZÁPAD | Lounská 2402 | 438 39 Žatec | Czech Republic | Tel: +420 415 721 115

OBLAST STŘED | Na Florenci 2116/15 | 110 00  Praha 1 | Czech Republic | Tel: +420 221 862 400

OBLAST MORAVA | Holešovská 1691 | 769 01  Holešov | Czech Republic | Tel: +420 573 301 632

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce |