Vážení rodiče.

V tomto školním roce 2018-2019 jsme připravili pro naše žáky zpestření ve školní jídelně. V průběhu školního roku budou probíhat akce typu POHÁDKOVÝ TÝDEN, DNY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ, APRÍLOVÉ PŘEKVAPENÍ ….  V měsíci říjnu nás čeká první akce, kterou je výše zmiňovaný pohádkový týden. 

Jde nám o zlepšení  stravování,  zpestření jídelníčků, samozřejmě  při dodržení stravovacích norem a plnění stravovacího koše. 
Věříme, že tyto akce potěší, jak žáky tak i rodiče.

Pracovnice školní jídelny