Pracovníci školní družiny zvou žáky 1. stupně na tradiční masopustní karneval.