Vážení rodiče, milí žáci,
jako každý rok Vás informujeme o úpravách objednávání a odhlašování obědů před letními prázdninami.

1) Od 17. 6.2019 se vaří pouze jedno jídlo.

2) Objednávat a odhlašovat obědy je možné do 16.6.2019 Po tomto datu již není možné oběd odhlásit.

3) V případě nemoci, či jiné neplánované absence od 17.6. do 30.6., si může rodinný příslušník odebírat stravu do odnosných nádob po celou dobu nepřítomnosti strávníka.

4) Do 23.6. do bude provedeno vyúčtování plateb za odebrané obědy. Od 27.6. budou přeplatky zasílány zpět na účty, ze kterých tyto platby přichází. V případě přeplatku do 50,- Kč zůstávají prostředky na účtu pro další školní rok. Plátcům, kteří platí složenkou, bude vyúčtování zasláno po dítěti a vyplacení přeplatku provede v hotovosti vedoucí ŠJ.

 

Monika Petřinová