VÝUKA V  TÝDNU OD 2. 9. DO 6. 9. 2019

 

PONDĚLÍ  2. 9.

1.ROČNÍK, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

  • slavnostní uvítání v 8,30 hod. před školou (v případě deště v hale školy)
  • 9,00 hod. – schůzky rodičů s vychovatelkami ŠD v jídelně školy
  • 10,00 hod. ukončení vyučování
  • 10,00 hod. – třídní schůzky rodičů ( děti přebírají vychovatelky školní družiny )

2.– 9. ROČNÍK

  • zahájení v 8.00 hod. ve třídách.
  • ukončení výuky v 8.45 hod.

Od 2.9. je zajištěn provoz školní družiny i školní jídelny.

 Výdej obědů do 13,00 hod.

 

ÚTERÝ 3. 9.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka 8.00  –  11. 45 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

1.ROČNÍK

Výuka 8.00 – 9. 40 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

2.– 9. ROČNÍK

Výuka do 11. 45 hod., 2. stupeň v kmenových třídách.

 Výdej obědů do 13,00 hod.

 

STŘEDA  4. 9.

1.ROČNÍK

Výuka do 9. 40 hod.

2.– 9. ROČNÍK, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka do 11. 45 hod., 2. stupeň v kmenových třídách.

 Výdej obědů do 13,00 hod.

 

ČTVRTEK  5. 9.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka do 11. 45 hod.

1.ROČNÍK

Výuka do 10. 40 hod.

2.– 9. ROČNÍK

Výuka podle rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování.

 

 

PÁTEK  6.  9.

Výuka ve všech ročnících podle rozvrhu hodin.