Příspěvek SRP

Příspěvek SRP 2019 – 2020 Členská schůze 15.9.2019 schválila výši členského příspěvku pro období od 1.9.20197 do 30.6.2020 takto:   550,- Kč za každé zastupované dítě vzdělávající se na ZŠ Na Líše, max. však do výše 1.100,- Kč (tj. za [...]