Vážení rodiče,

podle zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, proběhne v naší škole doplňující volba člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby se budou konat 13. 11. 2019, tj. v den konzultačních hodin, od 17. 00 do 19.00 hod. v hale školy.

            Doposud pracovali ve školské radě pí. Ivana Brychová a p. Jaroslav Vinopal. Ivaně Brychové podle školského zákona skončilo volební období.  Prosíme proto o nové návrhy na zástupce z Vašich řad. Pošlete je buď elektronickou poštou na adresu školy, nebo je písemnou formou předejte třídnímu učiteli Vašeho dítěte. Posílejte pouze jména rodičů, kteří souhlasí s prací ve školské radě.

Jména předávejte do 1. 11. 2019. Z návrhů přípravný výbor sestaví kandidátku, která bude zveřejněna 6.11.2019 na www stránkách školy a na nástěnce ve vchodu do školy.

 

Děkujeme

Mgr. Václav Hlinka                                       Mgr. Dana Porschová

ředitel školy                                                   předseda ŠR