Z důvodu nemoci TU se konzultační hodiny ve 4. A  dne 13.11. nekonají. Náhradní termín bude upřesněn po ukončení nemoci TU.

Vážení rodiče,

zveme Vás na konzultační hodiny k nám do školy.  Přijďte se informovat o výsledcích svých dětí po ukončeném prvním čtvrtletí a získat odpovědi na otázky ke školní docházce dětí, které Vás zajímají. Konzultační hodiny začínají v 17,30 hodin a potrvají do 19,00 hodin.

Schůzka výboru SRPu  v 17,30 v ředitelně školy.  

Doplňující  volby do školské rady od 17,30 do 19,00 hodin v hale školy. 

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci školy