Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den na 6. 03. 2020.

Důvodem vyhlášení volna je plánované celodenní školení pedagogických zaměstnanců školy. Z důvodu vytíženosti školitele byl nalezen tento termín s ročním předstihem.

Pokud rodiče žáků 1. stupně projeví zájem, bude 6. 3. 2020 pro děti organizována školní družina po celý den.

Mgr. Bc. Václav Hlinka

ředitel školy