Vážení rodiče, od 25.5. máte možnost přihlásit dítě k výuce v budově školy. Organizace výuky musí splňovat přísná hygienická pravidla. Aby je škola mohla dodržet, musí mít přehled o počtu žáků, kteří bude školu navštěvovat.  Prosíme rodiče žáků 1. stupně o vyplnění ankety v programu Bakaláři do 11.5. do 8,00 hodin ráno, abychom byli připraveni na vstup žáků do školy. Organizační pokyny zveřejníme 12.5. na nástěnkách jednotlivých tříd v programu Bakaláři.