Vážení rodiče, zveme Vás na úvodní třídní schůzky rodičů dětí přijatých do přípravné třídy na školní rok 2020/2021, které se konají 10.6.2020 od 15,30 hodin v přípravné třídě.  

Případné změny z důvodu hygienických opatření Vám včas sdělíme.