Vážení rodiče,

MŠMT v souladu s harmonogramem uvolňování v oblasti školství umožňuje realizaci  občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně v období 8.6. – 30.6. v závislosti na personálních, prostorových a materiálních podmínkách školy. Nepůjde o fungování v obdobném režimu jako u žáků 1. stupně, ale spíše o možnost konzultací či třídnických hodin.

_________________________________________________________________________________

Účast žáků je dobrovolná, maximální počet žáků ve skupině je 15. O složení skupin Vás budou informovat třídní učitelé.

Přítomnost ve škole 1 den v týdnu v trvání 4 hodiny  ( 9.00 –12.45 ) začátek a konec výuky

Školní stravování se pro žáky 2. stupně neorganizuje

Před prvním vstupem žáci odevzdají čestné prohlášení vyučujícímu, který si  je vyzvedne před školou. Bez čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy.  Čestné prohlášení ke stažení: cestne_prohlaseni_COVID

Hygienické předpisy platí podobně jako pro první stupeň. Během první hodiny budou žáci poučeni o organizaci pobytu žáků ve škole a platných hygienických opatřeních. Každý žák si donese dvě roušky a sáček na ně.

Šatny jsou mimo provoz. Žáci si s sebou přinesou přezutí a sáček na obuv. Přezouvat se budou ihned po vstupu do budovy. Po dezinfekci rukou přejdou do třídy a boty v sáčku uloží na určené místo.  Žáci sedí sami v lavici a druhou židli využijí pro odložení věcí.

Časový harmonogram:

8.6.

9.6.        9,00 – 13,00        6.A, V                    konzultace

10.6.      9,00 – 13,00        7.A,V                    konzultace

11.6.      9,00 – 13,00        8.A,V                    konzultace

12.6.                                                                                                                                                                                               

 

 

15.6.

16.6.      9,00 – 13,00        6.A, V                    konzultace

17.6.      9,00 – 13,00        7.A,V                    konzultace

18.6.      9,00 – 13,00        8.A,V                    konzultace

19.6.

 

22. – 25.6.             8,00 – 11,45        1. stupeň            výuka a třídnické hodiny

22.6.                      9,00 – 11,00        9.A,V                    třídnické hodiny

23.6.                      9,00 – 11,00        6.A, V                    třídnické hodiny

24.6.                      9,00 – 11,00        7.A,V                    třídnické hodiny

25.6.                      9,00 – 11,00        8.A,V                    třídnické hodiny

Třídnické hodiny – odevzdávání učebnic, vyzvedávání školních prací, vyklízení šatních skříněk, úschova klíčů od šatních skříněk, pro 9. ročník odevzdávání čipů atd.

 

26.6.      8,00 – 9,00          Celá školavydávání vysvědčení,

Školní stravování pouze pro žáky v družině, pro ostatní přihlášené žáky bude generální odhláška.

 

 

  1. a 30. 6. 2020 Ředitelské volno