Vážení rodiče, milí žáci,
jako každý rok Vás informujeme o úpravách objednávání a odhlašování obědů před letními prázdninami.

1) Objednávat a odhlašovat obědy je možné do 12.6.2020 Po tomto datu již není možné oběd odhlásit.

2) V případě nemoci, či jiné neplánované absence od 18.6. do 26.6., si nelze oběd odebrat, oběd strávníkovi propadá. ŠJ ho zlikviduje podle hygienických směrnic.

3) Do 22.6. do bude provedeno vyúčtování plateb za odebrané obědy. Od 23.6. budou přeplatky zasílány zpět na účty, ze kterých tyto platby přichází. V případě přeplatku do 100,- Kč zůstávají prostředky na účtu pro další školní rok. Plátcům, kteří platí složenkou, bude vyúčtování vyřízeno osobně v kanceláři školní jídelny, případně v září 2020.  Rodičům žáků 9. tříd bude automaticky vyplacen celý přeplatek. V případě, že bude končit i žák jiného ročníku, je nutné požádat o vrácení konečného přeplatku.

4) 29. a 30. 6. 2020 je provedena generální odhláška pro všechny strávníky z důvodu udělení ředitelského volna.

Monika Petřinová