Vážení rodiče, na základě opatření vzhledem ke COVID-19 a metodického pokynu MŠMT omezujeme pohyb třetích osob v budově školy následovně:

Třídní schůzky budou do odvolání konané on-line, případně korespondenční formou, konzultační hodiny na vyzvání v určených termínech podle aktuální epidemiologické situace.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 1. 9 2020

 Třídní schůzky budou nahrazeny korespondenční formou. Všechny informace týkající se školní družiny, školní jídelny a výuky dostanou rodiče v písemné podobě 1.9.  Zároveň budou vyvěšeny na třídních stránkách.

Další komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailů, případně domluvených osobních schůzek.