Vážení rodiče, prosíme o vyplnění Ankety, které nahrazuje pravidelnou členskou schůzi spolku SRP.

Anketní lístek ke stažení: Anketa_SPR_KM

Vyúčtování čerpání rozpočtu roku 2019/2020 : SRP vyuctovani 2019-2020

Vyplněné anketní lístky odevzdejte po dětech třídním učitelům, případně je vhoďte do schránky na budově školy. 

Děkujeme