Opatření ministerstva zdravotnictví pro školy od 3. května 2021

Praha, základní školy – 2. stupeň 

Od pondělí 3.5. se rozšiřuje rotační prezenční výuka v základních školách i pro žáky 2. stupně .

Výuka ve škole (prezenční výuka) bude probíhat následovně:

týden 3. – 7.5.  třídy 6.A, 6.V, 8.A, 8.V, 

týden 10. – 15.5.  třídy 7.A, 7.V, 9.A, 9.V

Pokud by stejné opatření trvalo nadále, pokračují pak 6. a 8. třídy.

Vstup do budovy bude umožněn celým kolektivům tříd s vyučujícím. Místo srazu pro žáky 2. stupně je stejné jako na podzim. Žáci druhého stupně se budou scházet na zámkové cestě zadní strany budovy školy u východu na hřiště, kde si je vyučující vyzvednou. Protiepidemiologická opatření jsou stejná jako pro žáky 1. stupně. (Chirurgické roušky nebo respirátory po celou dobu pobytu žáků v budově, povinnost samotestování v pondělí a ve středu, používání anticovidových dezinfekcí, homogenní kolektivy tříd a pod.)

Věříme, že i přes tyto opatření bude návrat žáků úspěšný.

Vedení školy