KAŽDÝ ŽÁK SI PŘINESE ROUŠKU, KTEROU BUDE POUŽÍVAT PŘI POHYBU PO CHODBÁCH.

 VÝUKA VE DNECH OD 1. 9. DO 10. 9. 2021

 STŘEDA 1. 9.

1.ROČNÍK, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

  • slavnostní uvítání v 8:30 hod. před školou (v případě deště v hale školy).
  • Provedení antigenního samotestování žáků.
  • Do budovy školy k focení dítěte bude umožněn vstup pouze jednomu zákonnému zástupci dítěte s respirátorem vchodem ze zahrady.

       9:00 schůzka s vedoucí školní jídelny a školní družiny v atriu školy.

      10: 00 hod. ukončení vyučování. Žáci budou odvedeni do školní družiny.

10:00 hod. Třídní schůzky budou organizovány ve venkovních prostorách školy. Bližší upřesnění ráno podle počasí.

2.– 9. ROČNÍK

  • zahájení v 8.00 hod. ve třídách. 
  • Provedení antigenního samotestování žáků.
  • ukončení výuky v 8.45 hod.

Od 1. 9. je zajištěn provoz školní družiny i školní jídelny.

 

ČTVRTEK 2. 9.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka 8.00  –  11. 45 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

1.ROČNÍK

Výuka 8.00 – 9. 40 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

2.– 9. ROČNÍK

Třídnické hodiny do 11. 45 hod., 2. stupeň v kmenových třídách.

 

PÁTEK  3. 9.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka 8.00  –  11. 45 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

1.ROČNÍK

Výuka do 9. 40 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

2.– 9. ROČNÍK

Třídnické hodiny do 11. 45 hod., 2. stupeň v kmenových třídách.

 

PONDĚLÍ 6. 9.

8.00 Antigenní samotestování všech ročníků

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka do 11. 45 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

1.ROČNÍK

Výuka do 10. 40 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

2.– 9. ROČNÍK

Výuka podle rozvrhu hodin bez odpolední výuky.

 

OD ÚTERÝ 7. 9.

výuka ve všech ročnících podle rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování.

 

ČVTRTEK 9. 9.

8.00 Antigenní samotestování všech ročníků