Vážení rodiče zveme Vás 22. 9. 2021 na úvodní třídní schůzky v novém školním roce a členskou schůzi SRPu. 

(Případné změny z důvodu epidemiologické situace Vám sdělíme okamžitě po jejich zveřejnění.)

  • Program schůzek:

17.30 hod. – členská schůze v jídelně školy, jmenování přípravného výboru pro volby do školní rady

18.00 hod. – TS ve třídách

Dále proběhne jednání hlavního výboru SRPu v ředitelně školy

17.00 hod. – jednání HV SRP v ředitelně

18.30 hod. – jednání nově zvoleného HV SRP v ředitelně

Na závěr dne proběhne jednání ŠR

19.00 hod. – jednání školské rady

  • Dle manuálu MŠMT je pro účast na třídních schůzkách nutné při vstupu do budovy doložit potvrzení o bezinfekčnosti.
  • Za platné potvrzení je považováno potvrzení o dokončeném očkování, nebo doklad od lékaře o prodělání této nemoci (180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), nebo negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR – starý max. 7 dnů, antigenní test – starý max. 72 hodin).
  • Bez jednoho z výše uvedených potvrzení nelze umožnit vstup do budovy školy. Po celou dobu pobytu v budově školy je nutné mít nasazený respirátor.