TESTY

8.A + 8.V – úterý 22. 10. – pravopisné cvičení – bě/bje/pě/vě/vje

8.A + 8.V – úterý 5.11. – test – skloňování přejatých slov

8.A + 8.V – úterý 12.11. – pravopisné cvičení – mě/mně

 

 

8.A + 8.V – úterý 24. 9. – opakování 7. ročník – slovní zásoba (odvozování, skládání, zkracování, sousloví, přejímání, přenesení významu, homonyma,…) 

 

 


OSTATNÍ TERMÍNY

REFERÁTY NA KNIHU – termíny


REFERÁT – kniha

– autor, název knihy, žánr, počet stran

– kde a kdy se děj odehrává

– hlavní postavy – stručná charakteristika

– stručný děj – BEZ rozuzlení

– ukázka z knihy + komentář

– názor a hodnocení – stupnice 0 -10

  + zda splnila kniha mé očekávání, doporučení

                              

délka cca 5 minut (max. 7 minut!!)

 


NEJSTARŠÍ SVĚTOVÁ LITERATURA

nejstarší liter. památky ve starověku

  1. A) PŘEDNÍ VÝCHOD
  • Epos o Gilgamešovi = nejstarší lit. památka

  – napsán na hliněné tabulky

– král Gilgameš prožívá různá dobrodružství při své cestě za nesmrtelností, zjistí, že stačí zůstat  v     paměti lidí skrze své činy

  • Bible = nejvýznamnější a nejčtenější kniha

      – 2 části: A) Starý zákon = základ židovského náboženství

– základ 5 knih Mojžíšových

                    – stvoření světa, historie Izraelců

B) Nový zákon = základ pro křesťanství

                       – 4 evangelia – o životě Ježíše Krista (apoštolové: Marek, Matouš, Lukáš a Jan)

   – zjevení sv. Jana – o konci světa