Aktuálně probírané učivo:

 

Projekt č. 2 – ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK

 

 

 

Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana projektu č. 2 a sebehodnocení

PL1 Částicové složení látek

PL2 Chemické prvky

PL3 Periodická tabulka

PL4 Vznik chemické vazby

PL5 Molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce

PL6 Druhy chemických vazeb


Termíny testů, odevzdávání portfolií: 

TEST pondělí 7. 6., periodická soustava prvků (PL3 teorie)  + atomy, molekuly (PL 5)

TEST pondělí 31. 5., vybrané značky a názvy prvků PSP, POUZE NA JEDNIČKY

TEST středa 2. 6., vybrané značky a názvy prvků PSP

 

TEST  – pondělí 24. 5., vybrané značky a názvy prvků PSP, POUZE NA JEDNIČKY

TEST  – středa 26. 5., vybrané značky a názvy prvků PSP

 

TEST  – pondělí 17. 5., vybrané značky a názvy prvků PSP, POUZE NA JEDNIČKY

TEST  – středa 19. 5., vybrané značky a názvy prvků PSP

TEST  – středa 16. 12., PL 1 (Směsi), PL 2 (Různorodé směsi), PL 3 (Stejnorodé směsi) + celé portfolio

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia

3. příslušné pracovní listy (PL1 bezpečnost při …, PL2 vlastnosti látek, zadání projektu Směsi, PL1 – 3

4. referát + zajímavost

5. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak ne

TEST  – středa 2. 12., PL 1 (Bezpečnost při experimentální činnosti), PL 2 (Vlastnosti látek) Úkoly na dobu distančního vzdělávání 10. – 14. 5. 2021 

Online hodina v pondělí 10. 5. v 8.00

Na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

PL5 Molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce

 

 

 

 

Online hodina ve středu 12. 5. v 10.00

Na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

PL6 Druhy chemických vazeb

 

Po ukončení online hodiny následuje krátké ústní zkoušení. Budou dozkoušeni všichni zbývající.Téma a rozpis zkoušených najdete

Skupina po hodině přírodopisu – ZDE

Skupina po hodině chemie – ZDE

 

 

Jaké prvky se naučit ke zkoušení? Odkaz – Tabulka k naučení 

 

 

PL NEPOSÍLÁTE ke kontrole.Úkoly na dobu distančního vzdělávání 26. – 30. 4. 2021 

Online hodina v pondělí 26. 4. v 8.00

Na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

1) PL4 Vznik chemické vazby

2) PL5 Molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce

 

 

Po ukončení online hodiny následuje krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

Online hodina ve středu 28. 4. v 10.00

Na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

1) PL5 Molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce

 

Po ukončení online hodiny následuje krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

Jaké prvky se naučit ke zkoušení? Odkaz – Tabulka k naučení 

 

 

PL NEPOSÍLÁTE ke kontrole.

Portfolia máte STÁLE připravená k vyzvednutí na vrátnici školy. Kontrola zadané práce v době distanční výuky

Informace k hodnocení vaší práce.

Zasílané PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 )Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Probrané pracovní listy:

Úvodní strana projektu č. 1 SMĚSI

Sebehodnocení

PL 1 Směsi

PL 2 Různorodé směsi

PL 3 Stejnorodé směsi 

PL 4 Oddělování složek ze směsí  

PL 5 Vyjádření složení roztoků

PL 6 Hmotnostní zlomek- procvičování

PL 7 Voda

PL 8 Vzduch 


PL 1 Bezpečnost při experimentální činnosti

PL 2 Vlastnosti látekObsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník