Aktuálně probírané učivo:

 

Projekt č. 2 – ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání 1. – 5. 3. 2021

Online hodina v pondělí 1. 3. v 8.00

Na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

1) PL1 Částicové složení látek

 

!!! V týdnu od 8. 3. budu online zkoušet téma – Oddělování složek ze směsí, Voda, Vzduch. Podrobnosti si řekneme v pondělí 1. 3..

 

Online hodina ve středu 3. 3. v 10.00

Ve středu hodina není, máte preventivní program.

 

 

PL NEPOSÍLÁTE ke kontrole.

Portfolia máte STÁLE připravená k vyzvednutí na vrátnici školy. Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana projektu č. 2 a sebehodnocení

PL1 Částicové složení látekÚkoly na dobu distančního vzdělávání 15. – 19. 2. 2021

Online hodina v pondělí 15. 2. v 8.00

Takže na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

1) PL 8 Vzduch pracovní list pro tento týden, pokračujeme v kontrole a blížíme se k závěru projektu č. 1 SMĚSI

 

Online hodina ve středu 17. 2. v 10.00

Takže na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

NOVÝ PROJEKT   č. 2 – ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK

1) PL1 Částicové složení látek

 

PL NEPOSÍLÁTE ke kontrole.

Portfolia máte připravená k vyzvednutí na vrátnici školy. Úkoly na dobu distančního vzdělávání 8. – 12. 2. 2021

Online hodina v pondělí 8. 2. v 8.00

Takže na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici.

1) PL 7 Voda – pracovní list pro tento týden, pokračujeme v kontrole

 

Online hodina ve středu 10. 2. v 10.00

Takže na naši společnou online hodinu si přichystáte: psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici.

1) PL 7 Voda

2) PL 8 Vzduch 

 

PL NEPOSÍLÁTE ke kontrole.

Portfolia máte od minulého týdne připravená k vyzvednutí na vrátnici školy. Termíny testů, odevzdávání portfolií: 

TEST  – středa 16. 12., PL 1 (Směsi), PL 2 (Různorodé směsi), PL 3 (Stejnorodé směsi) + celé portfolio

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia

3. příslušné pracovní listy (PL1 bezpečnost při …, PL2 vlastnosti látek, zadání projektu Směsi, PL1 – 3

4. referát + zajímavost

5. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak ne

TEST  – středa 2. 12., PL 1 (Bezpečnost při experimentální činnosti), PL 2 (Vlastnosti látek) Kontrola zadané práce v době distanční výuky

Informace k hodnocení vaší práce.

Zasílané PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 )Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Probrané pracovní listy:

Úvodní strana projektu č. 1 SMĚSI

Sebehodnocení

PL 1 Směsi

PL 2 Různorodé směsi

PL 3 Stejnorodé směsi 

PL 4 Oddělování složek ze směsí  

PL 5 Vyjádření složení roztoků

PL 6 Hmotnostní zlomek- procvičování

PL 7 Voda

PL 8 Vzduch 


PL 1 Bezpečnost při experimentální činnosti

PL 2 Vlastnosti látekObsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník