Aktuálně probírané učivo:

 

9. A    Projekt č. 4 – REDOXNÍ REAKCE

 

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání      19. – 23. 4. 2021

Online hodina v úterý 20. 4. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL.

1) PL 1 redoxní reakce

2) PL 2 vyčíslování redox rovnic

Na konci hodiny ústně  zkouším 2 – 3 žáky, téma – Určení kyselosti a zásaditosti roztoků, projekt č. 3 Soli

 

Online hodina v pátek 23. 4. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?   psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL.

1) PL 2 vyčíslování redox rovnic

2) PL 3 hoření

 

Na konci hodiny ústně  zkouším 2 – 3 žáky, téma – Určení kyselosti a zásaditosti roztoků, projekt č. 3 Soli

 Pracovní listy ke stažení:

Nový projekt č. 4 – Redoxní reakce

PL 1 redoxní reakce

PL 2 vyčíslování redox rovnic s příklady

PL 3 hořeníÚkoly na dobu distančního vzdělávání      12. – 16. 4. 2021

Online hodina v úterý 13. 4. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL.

1) PL 1 redoxní reakce

 

Na konci hodiny ústně  zkouším 2 – 3 žáky, téma – Sloučeniny halogenů, hydroxidy, kyseliny (názvosloví, teorie).

 

Online hodina v pátek 16. 4. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?   psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL.

1) PL 2 vyčíslování redox rovnic s příklady

Na konci hodiny ústně  zkouším 2 – 3 žáky, téma – Sloučeniny halogenů, hydroxidy, kyseliny (názvosloví, teorie).Úkoly na dobu distančního vzdělávání  22. – 26. 3. 2021

Online hodina v úterý 23. 3. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL.

1) PL 2 Názvosloví solí

 

Na konci hodiny ústně  zkouším 2 – 3 žáky, téma – Sloučeniny halogenů, hydroxidy, kyseliny (názvosloví, teorie).

 

Online hodina v pátek 26. 3. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?   psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL.

1) PL 2 Názvosloví solí

 

Na konci hodiny ústně  zkouším 2 – 3 žáky, téma – Sloučeniny halogenů, hydroxidy, kyseliny (názvosloví, teorie).Termíny testů a odevzdávání portfolií:

Opakovací test – částicové složení látek, pátek 2. 10.

TEST – 1. 12. – Chemické názvosloví – oxidy

TEST – 4. 12. – Chemická reakce, rovnice – mít připravené kalkulačky, tabulku budete mít k dispozici

Na test zopakovat a umět:

1. uplatnit zákon zachování hmotnosti = vyčíslit jednoduchou rovnici

2. rozeznat reaktant a produkt

3. určit typ reakce – slučovací, rozkladná

4. umět u atomu či molekuly určit molární hmotnost a správně provézt zápis

5. výpočet látkového množství ( dodržet zápis, postup výpočtu, odpověď)

TEST – 15. 12. – Názvosloví oxidů, sulfidů + teorie z PL 3 Vybrané oxidy

Pokračujeme v distanční výuce, termíny testů se ruší.

TEST? – Názvosloví sloučenin halogenů + významné halogeny, PL 5

TEST –    ?    – Názvosloví hydroxidů + významné hydroxidy, PL 6Kontrola práce při distanční výuce

Informace k hodnocení vaší práce.

PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Probrané učivo:

Opakování – částicové složení látek

Projekt č. 1 – Chemická reakce, rovnice

Úvodní strana – Chemická reakce, rovnice

1. Chemická reakce

2. Zákon o zachování hmotnosti

3. Výpočty molární hmotnosti

4. Výpočet látkového množství

Nový projekt č. 2 – Chemické názvosloví

Úvodní strana chemické názvosloví 

PL 1 Oxidy úvod

PL 2 Tvorba názvosloví

PL 3 Vybrané oxidy

PL 4 Sulfidy

PL 5 Sloučeniny halogenů

PL 6 Hydroxidy  – NOVÁ VERZE

PL 7 Kyseliny

 PL 8 Kyselost a zásaditost roztoku


Nový projekt č. 3 – Soli

PL 1 Neutralizace

PL 2 Názvosloví solí

PL 3 Soli přehled