Aktuálně probírané učivo

 

9. V      Projekt č. 3 – SOLI

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání   19. – 23. 4. 2021

Online hodina v pondělí 19. 4. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. 

 

HODINA ODVOLÁNA, MÁME ŠKOLENÍ.

 

HODINA BUDE NAHRAZENA VE STŘEDU MÍSTO HODINY PŘÍRODOPISU

 

 

Online hodina v pátek 23. 4. v 10.00

Co mít připraveného na hodinu?    psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. 

1) PL 2 Názvosloví solí

2) PL 3 Soli přehled

 

 

PL   NEPOSÍLÁTE KE KONTROLEPracovní listy ke stažení:

Projekt č. 3 – Soli

PL 1 Neutralizace

PL 2 Názvosloví solí

PL 3 Soli přehledÚkoly na dobu distančního vzdělávání   12. – 16. 4. 2021

Online hodina v pondělí 12. 4. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. 

1) PL 1 Neutralizace

2) PL 2 Názvosloví solí

 

!!! Pravidelně na konci každé hodiny chemie ústně  zkouším 2 – 3 žáky (vybírám náhodně), téma – Sloučeniny halogenů, hydroxidy (názvosloví, teorie).

 

 

Online hodina v pátek 16. 4. v 10.00

Co mít připraveného na hodinu?    psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. 

1) PL 2 Názvosloví solí

 

!!! Pravidelně na konci každé hodiny chemie ústně  zkouším 2 – 3 žáky (vybírám náhodně), téma – Sloučeniny halogenů, hydroxidy (názvosloví, teorie).

 

PL   NEPOSÍLÁTE KE KONTROLEÚkoly na dobu distančního vzdělávání 29. – 31. 3. 2021    a    6. – 9. 4. 2021

Online hodina v pondělí 29. 3. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. 

1) PL 8 Kyselost a zásaditost roztoku

 

!!! Pravidelně na konci každé hodiny chemie ústně  zkouším 2 – 3 žáky (vybírám náhodně), téma – Sloučeniny halogenů, hydroxidy (názvosloví, teorie).

 

Online hodina v pátek 2. 4. v 10.00

Online hodina v pondělí 5. 4. ve 12.50

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

Online hodina v pátek 9. 4. v 10.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL. ZAČÍNÁME NOVÝ PROJEKT č. 3 – SOLI

1) PL 1 neutralizace

 

!!! Pravidelně na konci každé hodiny chemie ústně  zkouším 2 – 3 žáky (vybírám náhodně), téma – Sloučeniny halogenů, hydroxidy (názvosloví, teorie).

 

PL   NEPOSÍLÁTE KE KONTROLETermíny testů a odevzdávání portfolií:

Opakovací test – částicové složení látek, pátek 2. 10.

TEST – 4. 12. – Chemická reakce, rovnice – mít kalkulačku na test, tabulka bude k dispozici

Na test zopakovat a umět:

1. uplatnit zákon zachování hmotnosti = vyčíslit jednoduchou rovnici

2. rozeznat reaktant a produkt

3. určit typ reakce – slučovací, rozkladná

4. umět u atomu či molekuly určit molární hmotnost a správně zapsat

5. výpočet látkového množství ( dodržet zápis, postup výpočtu, odpověď)

TEST – 7. 12. – Názvosloví oxidů

TEST – 14. 12. – Opravné testy – Chemická reakce, rovnice, názvosloví oxidů

Termíny plánovaných testů zrušeny, pokračujeme v distanční výuce

TEST –   ?   Názvosloví oxidů, sulfidů, vybrané oxidy (PL 3 – skleníkový efekt, kyselé deště) 

TEST –   ?   Názvosloví halogenů (PL 5 + teorie)Kontrola práce v době distanční výuky

Informace k hodnocení vaší práce.

PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Probrané učivo:

Opakování – částicové složení látek

Projekt č. 1 – Chemická reakce, rovnice

Úvodní strana – Chemická reakce, rovnice – 9. V, zadávací protokol všem rozdám po návratu do školy, nemusíte si tisknout

1. Chemická reakce

2. Zákon o zachování hmotnosti

3. Výpočty molární hmotnosti

4. Výpočet látkového množství


Projekt č. 2 – Chemické názvosloví

Úvodní strana chemické názvosloví – 

PL 1 Oxidy úvod 

PL 2 Tvorba názvosloví

PL 3 Vybrané oxidy

PL 4 Sulfidy

PL 5 Sloučeniny halogenů

PL 6 Hydroxidy

PL 7 Kyseliny

PL 8 Kyselost a zásaditost roztoku