Dějepis 9. ročník

/Dějepis 9. ročník
Dějepis 9. ročník2018-06-04T16:01:55+00:00

TESTY

9.A, 9.V – úterý 5.6. – test – Protektorát Čechy a Morava

 

 

9.A – čtvrtek 24.5. – test pojmy – uč. str. 69 + 76

9.V – úterý 22.5.  – test pojmy – uč. str. 69 + 76

9.A – čtvrtek 17.5. – test – letopočty – druhá světová válka

9.V – pátek 18.5. – test – letopočty – druhá světová válka

9.A – čtvrtek 5.4. – test – Druhá světová válka – 1. část (od situace před válkou až po útok na SSSR – ten už ne)

9.V – pátek 6.4. – test – Druhá světová válka – 1. část (od situace před válkou až po útok na SSSR – ten už ne)

 

9.A, 9.V – úterý 24.4. – test – Druhá světová válka – 2. část (od útok na SSSR až důsledky války) 

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – letopočty


Zápis

PO ROCE 1945

– vítězné mocnosti – VB, USA, SSSR, FR a Čína

Postupimská konference

– léto 1945 v Postupimi u Berlína

– účast -> Harry Truman – prezident USA

            -> Clement Attlee – premiér VB

            -> J. V. Stalin

– cíle jednání:

  • Německo -> rozděleno na 4 okupační zóny

-> rozdělen i Berlín – správa VB, SSSR, FR a USA

-> demilitarizace = úplné odzbrojení

-> denacifikace = odstranění nacismu

-> demokratizace = vytvoření demokrat. státu

  • určení hranic -> Německa, Polska a SSSR
  • odsun Němců – z Polska, ČSR, Maďarska

Mírové smlouvy – únor 1947

-> Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Finsko, Maďarsko

! nepodepsáno s Něm., Japonskem a Rakouskem

Norimberský proces (1945-1946)

-> 3 druhy zločinů – proti míru, lidskosti a válečné zločiny

– soudní proces proti jednotlivcům i organizacím (SS, gestapo…)

Vznik OSN (1945)

-> cíl: ochrana lidských práv, světového míru, rovnost národů

            a zlepšení životní úrovně

 


ČESKOSLOVENSKO PO VÁLCE