Dějepis 9. ročník

/Dějepis 9. ročník
Dějepis 9. ročník 2018-02-18T19:09:44+00:00

TESTY

9.A – čtvrtek 22.2. – test – Československo

9.V – pátek 23.2. – test – Československo


Zápis – 9.V – přepsat do sešitu 

   Druhá republika

= období od mnichovské dohody do zániku republiky (březen 1939)

-> změna hranic a omezení demokracie

Pohraničí

– 1. – 10. 10. – vyklizení a obsazení pohraničí -> připojeno k Německu

– stažení čsl. armády, ponechání vybavených továren, železnic, letišť,…

– v pohraničí platí norimberské zákony => útěk Čechů a židů

– nároky Polska – obsazeno Těšínsko

               Maďarska – obsazen J Slovenska a Podkarpatské Rusi

Politický systém

– 5. 10. abdikace E. Beneše

– požadavek Slovenska na autonomii => vyhlášena sl. autonomní vláda (v čele J. Tiso)

      + autonomní vláda Podkarpatské Rusi

=> změna názvu Česko-Slovenská republika

– nový prezident Emil Hácha (30.11.) 

– konec parlamentní demokracie, podřízenost Berlínu

– postupná fašizace státu

– pronásledování demokraticky smýšlejících (př. K. Čapek)

Březen 1939

– Hitlerovi nestačí pohraničí, chce ČSR zničit =>

  • 3. – setkání J. Tisa a Hitlera v Berlíně –> donucen

      prosadit odtržení Slovenska, jinak vpád maďarských vojsk

      => 14. 3. vyhlášena samostatná Slovenská republika

  • Podkarpatská Rus obsazena maďarskou armádou
  • 3. pozván do Berlína E. Hácha -> hrozba bombardování

Prahy => nucená kapitulace, podepsání dohody o „pomoci“ Něm.

=> 15. 3. německá armáda začala okupaci

=> 16. 3. 1939 vyhlášen Protektorát Čechy a Morava