Akce školní družiny 2021/22 a aktuality

 

„Třídní schůzka“ 1.třída, přípravný ročník

1.Rozdělení dětí do oddělení

 • 1.A + přípravný ročník – Kateřina Kadlečková – oddělení B
 • 1.B – Andrea Stránská – oddělení D

2. Přijímání dětí rodičů na mateřské dovolené

 • o přijetí rozhodne skutečný počet přihlášených dětí, který budeme znát 1.9. ale zatím můžeme přijmout všechny přihlášené děti
 • pokud by se během školního roku přihlásily děti zaměstnaných rodičů, musela by být docházka dětí s rodičem na MD ukončena

3. Vyplňování zápisních lístků

 • nevyplňujte rodné číslo dítěte
 • na druhé straně zápisního lístku není třeba vyplňovat čas odchodu dítěte, pouze pokud dítě odchází ze školní družiny samo. Do poznámky, kdo může dítě vyzvedávat, napište jména a  příjmení prarodičů, sourozenců, popř. dalších příbuzných nebo rodinných známých, kteří budou vaše dítě vyzvedávat. S počtem vyzvedávajících to, prosím, nepřehánějte.
 • napište, prosím, zda bude dítě chodit do ranní družiny. Nepřítomnost v ranní družině není třeba omlouvat. Dítě můžete do ranní družiny poslat i když jste ho na zápisním lístku nepřihlásili.
 • pokud budete potřebovat během školního roku udělat změny, pošlete e- mail své vychovatelce nebo vychovateli
 • pokud někdo vaše dítě vyzvedávat nesmí, uveďte to též na zápisním lístku

4. Školní jídelna

 • děti nenutíme obědy dojídat, ale samozřejmě dohlížíme na to, aby neodnášely celý oběd. pokud byste si přáli nějaký specifický přístup – např. vůbec nenutit nebo naopak, dopište na zápisní lístek. K dojídání děti motivujeme soutěží o největšího jedlíka. (ne ve všech odděleních)

5. Pomůcky do družiny

 • do školní družiny vybíráme věci jako čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, kapesníčky a šťávu, ale požadavky se v různých odděleních mohou lišit a tak lístek s přesným seznamem pošleme na začátku roku po dětech.
 • pokud byste měli možnost přinést papíry na kreslení ( klidně z jedné strany potištěné), budeme rádi.
 • děti by měly mít převlečení na školní hřiště, na kterém budeme nyní trávit ještě více času. Samozřejmě to je na vašem uvážení. Do tepláků se děti převlékají dole u skříněk.

6. Ranní družina

 • děti přichází do ranní družiny od 6,30 do 7,30 ( Nejpozději!)
 • vychovatelka pouští děti do školy pomocí domácího telefonu, který je umístěn u vchodových dveří. Zde bude umístěn i rozpis, kde ranní družina je, stejně jako rozmístění dětí v odděleních v jednotlivých dnech.
 • ranní družina je pokaždé v jiném oddělení. Nové žáky doprovodí nahoru služba.
 • v 7,40 odvádí děti vychovatelka do třídy

7. Odpolední družina

 • vychovatelky odvádí děti po skončení vyučování do ŠD
 • provoz školní družiny je 11,45 – 17,30

8. Vyzvedávání dětí

 • rodiče vyzvedávají děti pomocí domácího telefonu (viz ranní družina) nebo osobně na školním hřišti
 • vyzvedávání je možné v těchto časech:     po obědě a poledním klidu 13,00 – 13,30
 •                                                               nebo 13,30 – 14,00  ( konec vyučování ve 12,40)
 •                                                               15,00 – 17,30
 • při vyzvedávání dětí pomocí domácího telefonu řekněte, prosím, vaše jméno, celé jméno a třídu dítěte. Mluvte zřetelně a nahlas. Pokud se nedozvoníte na první pokus, zkuste to znovu – vychovatelka nemusí být zrovna poblíž telefonu a nebo ho přes hluk neslyší. Pokud se nedozvoníte ani napodruhé, zkuste jiné oddělení. Pokud se nedozvoníte nikam, jsme v jídelně nebo na školním hřišti. Při čekání mějte trpělivost – děti si musí uklidit, občas se vrací pro zapomenuté věci a i u skříněk jim to trvá, obzvlášť v zimě. Pokud se nedočkáte do deseti minut zvoňte znovu, děti někdy zapomenou odejít.
 • pokud chcete, aby dítě odešlo dříve, například hned po vyučování, musí mít  omluvenku na zvláštním papíře. Omluvenky pošleme po dětech. Pokud chcete psát vlastní omluvenku, musí na ní být datum, jméno dítěte a formulace, že odchází samo a dovětek, že za něj po odchodu ze školní družiny přebíráte zodpovědnost. Stejné omluvenky se používají i v případě samostatného odchodu dítěte v jakýkoliv jiný čas a nebo pokud ho vyzvedává někdo, kdo není uveden na zápisním lístku.

9. Režim školní družiny ( pouze příklad, v jednotlivých odděleních se může lišit)

11,45 – 12,30 příchod do ŠD, režimové momenty, hygiena, oběd

12,30 – 13,00 polední klid – četba na pokračování

13,00 – 16,00 odpočinkové a výchovně – vzdělávací činnosti ( kreslení, zpívání, vyrábění, soutěže a společné hry, sebevzdělávání a sport )   podle počasí a ročního období může být tento blok činností celý na školním hřišti, ale i v místnosti

16,00 – 17,30 spojování oddělení, odchod ze školního hřiště, volné hry dětí

9. Centrum volného času

 • Lektoři si děti vyzvedávají a vodí je zpět do družiny. Pokud si dítě vyzvednete ještě předtím, nezapomeňte to ohlásit vychovatelce ( telefon, osobně)

10. Společné akce

 • Společné akce ve vnitřních prostorách školy (karneval) jsou naplánovány, ale uskuteční se až podle aktuální epidemiologické situace
 • na školním hřišti na nás čeká keškování a společné soutěžení, které se koná pravidelně 1 – 2x měsíčně. Přesný termín najdete zde, na těchto stránkách (aktuality)

11. Další informace o platbách za družinu, chování dětí, přihlašování a odhlašování, provozu o vedlejších prázdninách apod. najdete v kapitole Řád školní družiny

12. Případné dotazy ráda zodpovím na adrese cerna@zsnalise.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betlém školní družiny

 

img_20151127_172747  mikulda

Betlém 2015                                                                Betlém 20

Skřítci podzimníčci

 dsc01982  dsc01983  dsc01984