Zadání učiva na dobu distančního vzdělávání:

poslechy – distanční výuka