Jídelní lístek on-line
Alergeny
Nabídka pro cizí strávníky

Zprávy ze školní jídelny

vedoucí školní jídelny
Petřinová Monika
petrinova@zsnalise.cz
telefon: 241 485 655

vedoucí kuchařka: – Coufalová Blanka

Ceny obědů od 1.9.2014

I. věková kategorie    7 – 10 let            28,- Kč
II. věková kategorie   11 – 14 let          30,- Kč
III. věková kategorie   15 – a více let   32,- Kč
cizí strávníci                                             66,-/ Kč (hodnota potr.32,- Kč +režijní poplatek 34,-) Pozor změna od 1.3.2017

Hrazení obědů

1.Převodem z Vašeho běžného účtu na úč.školy:
Číslo bankovního účtu: 35-68471319/0800
Do poznámky napište jméno dítěte.
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr (např. datum 1.1.2000 bude zapsáno 01012000)

Konstantní symbol: 0308

Platba musí být odeslána do 25. předchozího měsíce. Výši úhrady vypočítáte podle počtu dní v měsíci.
Pro zadání trvalého příkazu použijte uvedenou výši měsíční částky.
7 – 10 let ………. 616,- Kč
11 – 14 let ………660,-Kč
15 a více let……. 704,-Kč
cizí strávníci…… 1408,-Kč
Přeplatky budou vráceny zpět na číslo účtu vždy k 25.červnu

V odůvodněných případech je možné uhradit stravné v kanceláři školní jídelny.

Provozní řád školní jídelny

1. Stravné musí být zaplacené nejpozději do posledního dne v měsíci na následující měsíc.

2. Ve školní jídelně je zavedený systém čipů. Čip je vydán proti vratné záloze 150,- Kč a žák jej má po celou dobu školní docházky.Pokud jej ztratí, musí si zakoupit nový. V případě,že si strávník chip zapomene, má možnost oběd odebrat po 13.30 hod., bez možnosti výběru.

3. Strávník si může navolit ze dvou druhů hlavního jídla. Volbu provádí u terminálu v jídelně školy, nebo přes internet. Pokud si strávník nevyužije volby jídla, automaticky obdrží oběd číslo 1. Pokud se stane,že bude navoleno méně než 30 porcí oběda č.2, toto se vařit nebude.

4. Obědy si mohou strávníci odhlásit přes internet, telefonicky na čísle 241 485 655 s možností využití záznamníku, nebo mailem na adresu vedoucí školní jídelny. Obědy se odhlašují den dopředu do 14.oo hod. Při náhlé nemoci dítěte nemůže být odhláška na ten den přijata, je ale možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Nárok na dotovaný oběd má rodič pouze první den nemoci.

5. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně, u hlavního vchodu do školy a na internetových stránkách a to vždy v pondělí na současný i následující týden.

Výdej obědů je od 11.45 – 13.45

Úplný vnitřní řád školní jídelny ke stažení vnitrni-rad-skolni-jidelny

 

Karta ISIC

První karty ISIC školák byly vyrobeny a rozdány. Karta ISIC školák je nově vydávaná karta pro žáky základních škol.

Průkaz výborně slouží k potvrzení věku žáka, který nemá ještě občanský průkaz. Dále nabízí benefity ve vybraných kamenných obchodech, e_obchodech, dopravě, kinech, lyžařských areálech apod.

Karta je vybavena čipem použitelným v naší školní jídelně. S používáním počítáme od nového školního roku. Program školní jídelny může využívat pouze jeden čip k výdeji obědů. Žák, který bude chtít používat kartu k vydávání obědů, bude ke konci školního roku, nebo začátku nového vyzván k zaregistrování karty v kanceláři vedoucí školní jídelny a zneplatnění dosavadního čipu. Rodiče jistě poradí svému dítěti, která možnost pro něj bude lepší.