Jídelní lístek on-line
Alergeny
Nabídka pro cizí strávníky

Cena oběda pro cizí strávníky od 1.4.2021

Vážení, v souladu se zákony 107/2005 Sb., 250/2000 Sb., a 561/2004 Sb. musíme zvýšit od 1.4. 2021 cenu oběda pro cizí strávníky na 100,- Kč.

Důvodem je navýšení provozní režie na uvaření jednoho oběda, které je zapříčiněno snížením počtu vařených jídel v nouzovém stavu v roce 2020.

Současný výpadek vařených obědů z důvodu pandemie 2021 se projeví až příští kalendářní rok.  Proto nemůžeme očekávat brzký návrat ceny zpět a snížení provozní režie k ceně z roku 2019.

Vedení školy a vedoucí školní kuchyně

 

 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

školní jídelna vaří s hygienickými opatřeními jako v konci školního roku.  V prvním týdnu jsme upravili výdejní dobu podle délky vyučování.

1.9.  od 11,30 do 13,00 hodin

2. a 3.9. od 11,45 do 13,30 hodin

Cizí strávníci si mohou přijít pro jídlo do odnosných nádob od 11,30 do 11,45 hodin.

Od druhého týdne je výdejní doba podle provozního řádu.

Pracovnice školní kuchyně

 

Zprávy ze školní jídelny

vedoucí školní jídelny
Petřinová Monika
petrinova@zsnalise.cz
telefon: 241 485 655

vedoucí kuchařka: – Coufalová Blanka

Ceny obědů od 1.7.2020

I. věková kategorie    7 – 10 let            30,- Kč
II. věková kategorie   11 – 14 let          32,- Kč
III. věková kategorie   15 – a více let   34,- Kč
cizí strávníci                                     100,-/ Kč (hodnota potr.34,- Kč +režijní poplatek 66,-) Pozor změna od 1.4.2021

Hrazení obědů

1.Převodem z Vašeho běžného účtu na úč.školy:
Číslo bankovního účtu: 35-68471319/0800
Do poznámky napište jméno dítěte.
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr (např. datum 1.1.2000 bude zapsáno 01012000)

Konstantní symbol: 0308

Platba musí být odeslána do 25. předchozího měsíce. Výši úhrady vypočítáte podle počtu dní v měsíci.
Pro zadání trvalého příkazu použijte uvedenou výši měsíční částky.
7 – 10 let ………. 660,- Kč
11 – 14 let ………704,-Kč
15 a více let……. 748,-Kč
cizí strávníci…… 1650,-Kč
Přeplatky budou vráceny zpět na číslo účtu vždy k 25.červnu

V odůvodněných případech je možné uhradit stravné v kanceláři školní jídelny.

Provozní řád školní jídelny

1. Stravné musí být zaplacené nejpozději do posledního dne v měsíci na následující měsíc.

2. Ve školní jídelně je zavedený systém čipů, které jsou od šk. roku 2020/2021  určeny pouze pro děti přípravné třídy a  ISIC karet pro ostatní žáky školy. ISIC karta je vydána na základě vyplněné žádosti, uhrazení 250,- Kč a pořízení fotografie. Žák ji obdrží na 4 roky školní docházky. Pokud ji ztratí, musí si zakoupit duplikát. Čip je vydáván pouze dětem přípravné třídy proti 250,- Kč zálohy. V případě, že si strávník ISIC kartu, nebo u přípravné třídy čip zapomene, má možnost oběd odebrat po 13.30 hod., bez možnosti výběru. Dříve vydané chipy zůstávají platné.

3. Strávník si může navolit ze dvou druhů hlavního jídla. Volbu provádí přes internet. Pokud strávník nevyužije volby jídla, automaticky obdrží oběd číslo 1. Pokud se stane, že bude navoleno méně než 30 porcí oběda č.2, toto se vařit nebude.

4. Obědy si mohou strávníci odhlásit přes internet, telefonicky na čísle 241 485 655 s možností využití záznamníku, nebo mailem na adresu vedoucí školní jídelny. Obědy se odhlašují den dopředu do 14.oo hod. Při náhlé nemoci dítěte nemůže být odhláška na ten den přijata, je ale možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Nárok na dotovaný oběd má rodič pouze první den nemoci. Toto neplatí v době koronavirové pandémie.

5. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně, u hlavního vchodu do školy a na internetových stránkách a to vždy v pondělí na současný i následující týden.

Výdej obědů je od 11.45 – 13.45

Úplný vnitřní řád školní jídelny ke stažení vnitrni-rad-skolni-jidelny

 

Karta ISIC

První karty ISIC školák byly vyrobeny a rozdány. Karta ISIC školák je nově vydávaná karta pro žáky základních škol.

Průkaz výborně slouží k potvrzení věku žáka, který nemá ještě občanský průkaz. Dále nabízí benefity ve vybraných kamenných obchodech, e_obchodech, dopravě, kinech, lyžařských areálech apod.

Karta je vybavena čipem použitelným v naší školní jídelně. S používáním počítáme od nového školního roku. Program školní jídelny může využívat pouze jeden čip k výdeji obědů. Žák, který bude chtít používat kartu k vydávání obědů, bude ke konci školního roku, nebo začátku nového vyzván k zaregistrování karty v kanceláři vedoucí školní jídelny a zneplatnění dosavadního čipu. Rodiče jistě poradí svému dítěti, která možnost pro něj bude lepší.