Primární prevence sociálně rizikových jevů

//Primární prevence sociálně rizikových jevů
Primární prevence sociálně rizikových jevů2017-11-08T09:35:52+00:00

Metodik prevence rizikových jevů


  • poskytujeme poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování
  • koordinujeme spolupráci s organizacemi následné péče a s dalšími zařízeními v oblasti péče o děti a mládež
  • navrhujeme a realizujeme Preventivní program školy
  • účastníme se grantových programů na podporu primární prevence ve školách