Metodik prevence rizikových jevů


  • poskytujeme poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování
  • koordinujeme spolupráci s organizacemi následné péče a s dalšími zařízeními v oblasti péče o děti a mládež
  • navrhujeme a realizujeme Preventivní program školy
  • účastníme se grantových programů na podporu primární prevence ve školách

NOVINKY

Seznam organizací poskytujících psychologickou podporu v době mimořádné situace nouzového stavu:

KRIZOVÉ LINKY_aktual_19_03_2020