Výchovný poradce pro volbu povolání

 • Kontakt: Mgr. Ivana Dubová, dubova@zsnalise.cz
 • Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • poskytujeme poradenské služby při rozhodování o profesní orientaci
 • koordinujeme a participujeme na realizaci aktivit školy zaměřených na prezentace a návštěvy středních škol
 • poskytujeme poradenství rodičům, metodickou pomoc učitelům

NOVINKY 2019/2020

 • SLEDUJTE STRÁNKY MSMT.CZ – VZDĚLÁVÁNÍ/STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE
 • CERMAT.CZ – ukázky testů
 • STREDNISKOLY.CZ –  přehled SŠ v celé ČR, obory, dny otevřených dveří, atd.
 • VELETRH SŠ SCHOLA PRAGENSIS SE KONÁ V TERMÍNU 28. 11 – 30. 11. 2019
 • NABÍDKA PPP FRANCOUZSKÁ 56 V PRAZE 2: PROFILOVÉ VYŠETŘENÍ K VOLBĚ SŠ. TERMÍNY: 3. 10., 10. 10. 2019. Zdarma. ZAČÁTEK V 9 HOD, KONEC CCA V 13 HOD. PROBĚHNE V MÍSTĚ PORADNY, STEJNĚ TAK I ORGANIZACE CELÉ AKCE, BEZ ÚČASTI ZŠ. BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE U VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ.

 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
 • Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. 3. 2020 Uchazeč o studium na umělecké školy odevzdá přihlášku nejpozději do 30.listopadu 2019
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro studium čtyřletých maturitních oborů: 14. 4. a 15. 4. 2019 (náhradní termín: 13. 5. a 14. 5. 2019)
 • Talentové zkoušky na umělecké školy se uskuteční v termínu 2. 1. – 15. 1. 2020, na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2020

 • Informace k přihláškám na SŠ:

          Škola nabízí žákům a jejich rodičům možnost vypracování přihlášky na SŠ.

          K  tomu jsou zapotřebí  následující údaje:

                    a) Jméno a příjmení žáka

                    b) Název školy a její adresa – pořadí škol podle preference termínu jednotné přijímací  

                         zkoušky vybrané SŠ

                    c)  Název oboru a kód oboru

Výše uvedené údaje přinese žák do školy napsané na papíře a odevzdá výchovnému poradci.

Uchazeči o studium na uměleckých školách odevzdají výše uvedené údaje výchovnému poradci nejpozději do 27. 11. 2019. K přihlášce doporučujeme přiložit hodnocení k oboru, na který se žák hlásí. Uchazeč pak v přijímacím řízení získává více bodů a zvyšuje se jeho šance na přijetí ke studiu. Hodnocení získáte u lektorů konkrétních aktivit žáků, žádejte včas!

Uchazeči o studium na ostatní SŠ přinesou výše uvedené údaje k vyplnění přihlášky nejpozději do 26. 2. 2020.

Zápisový lístek je k vyzvednutí u výchovné poradkyně školy. Je-li žák přijat na SŠ, je potřeba zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí ke studiu na vybrané SŠ.

Byl – li žák úspěšný v obvodním, krajském, národním… kole olympiád či vzdělávacích soutěží a má certifikát, může rovněž doložit v příloze přihlášky.

Sledujte požadavky k přijímacímu řízení u jednotlivých středních škol na jejich webových stránkách.