Aktuálně probírané učivo  6. V:

 

ekosystém   LES

 

 

 

Termíny testů a kontroly portfolií:

TEST3. 6. PL 22 (Obojživelníci), PL 23 (Plazi) 

TEST8. 6. PL 24 a 25 (Ptáci), PL 26 (Savci)

 

VYBÍRÁNÍ PORTFOLIÍ: 20. 5. – kontrola úplnosti vypracování PL, doplnit jen sebehodnocení do příslušného formuláře, který dostanete ve škole

TEST – 18. 5. PL 17 (Měkkýši), PL 18 (Pavoukovci) a PL 19 (Stonožky a mnohonožky) POUZE NA JEDNIČKY. V tomto týdnu se vám sešlo několik testů, proto si slíbený test napíšeme nejprve jen cvičně. Komu se podaří, může získat jedničku.

27. 5. PL 17 (Měkkýši), PL 18 (Pavoukovci) a PL 19 (Stonožky a mnohonožky), NA ZNÁMKY

TEST10. 12. – PL 6 Houby, PL 7 Houby s plodnicemi, PL 8 poznávání hub + Atlas hub Pracovní listy ke stažení:

PL 1 – Ekosystémy, společenstvo

PL 2 – Jednob. org.- řasy

PL3 – Fotosyntéza

PL4 – Mikroskopování 

PL 5 – Mikroskopování zrněnky – zatím není ke stažení

PL 6 Houby 

PL 7 – Houby s plodnicemi

Atlas hub

PL 8 – Poznávání hub 

PL 9 Lišejníky

Atlas lišejníků

PL 10 Mechy

PL 11 Kapradiny

PL 12 Přesličky, plavuně

PL 13 Jehličnanyopravte si, prosím, v PL č. 14 na č. listu 13

PL14 Lesní byliny

PL15 Listnaté dřeviny

PL16 Lesní patrapracujete v učebnici od str. 56, v PL je uvedeno mylné stránkování

Bezobratlí v lese

PL 17 Měkkýši

PL 18 Pavoukovci

PL 19 Stonožky a mnohonožky

PL 20 Mravenci

PL 21 Ostatní druhy hmyzu

Obratlovci v lese

PL 22 Obojživelníci

PL 23 Plazi

PL 24 Ptáci

PL 25 Ptáci 2

PL 26 SavciKontrola zadané práce v době distanční výuky

Kontrola vaší práce. PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně. Obsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio