Aktuálně probírané učivo  6. V:

 

ekosystém   LES

 

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání 1. – 5. 3. 2021

Online hodina v úterý 2. 3. ve 12.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na psaní poznámek, pokud v daném okamžiku nemůžete najít PL, UČEBNICI:

1) PL16 Lesní patra

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

Online hodina ve čtvrtek 4. 3. v 10.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na psaní poznámek, pokud v daném okamžiku nemůžete najít PL, UČEBNICI:

1) PL16 Lesní patra

2) PL 17 Měkkýši – tímto novým PL se přenášíme k živočichům v lese

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE, pečlivě si je zakládejte do portfolia.Pracovní listy ke stažení:

PL 1 – Ekosystémy, společenstvo

PL 2 – Jednob. org.- řasy

PL3 – Fotosyntéza

PL4 – Mikroskopování 

PL 5 – Mikroskopování zrněnky – zatím není ke stažení

PL 6 Houby 

PL 7 – Houby s plodnicemi

Atlas hub

PL 8 – Poznávání hub 

PL 9 Lišejníky

Atlas lišejníků

PL 10 Mechy

PL 11 Kapradiny

PL 12 Přesličky, plavuně

PL 13 Jehličnanyopravte si, prosím, v PL č. 14 na č. listu 13

PL14 Lesní byliny

PL15 Listnaté dřeviny

PL16 Lesní patrapracujete v učebnici od str. 56, v PL je uvedeno mylné stránkování

Bezobratlí v lese

PL17 MěkkýšiÚkoly na dobu distančního vzdělávání 15. – 19. 2. 2021

Online hodina v úterý 16. 2. ve 12.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na psaní poznámek, pokud v daném okamžiku nemůžete najít PL, UČEBNICI:

1) PL 15 Listnaté dřeviny

2) PL16 Lesní patra

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

Online hodina ve čtvrtek 18. 2. v 10.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na psaní poznámek, pokud v daném okamžiku nemůžete najít PL, UČEBNICI:

1) PL16 Lesní patra

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE, pečlivě si je zakládejte do portfolia.Úkoly na dobu distančního vzdělávání 8. – 12. 2. 2021

Online hodina v úterý 9. 2. ve 12.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na psaní poznámek, pokud v daném okamžiku nemůžete najít PL, UČEBNICI:

1) PL 15 Listnaté dřeviny

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

Online hodina ve čtvrtek 11. 2. v 10.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na psaní poznámek, pokud v daném okamžiku nemůžete najít PL, UČEBNICI:

1) PL 15 Listnaté dřeviny

2) PL16 Lesní patrapracujete v učebnici od str. 56, v PL je uvedeno mylné stránkování

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE, pečlivě si je zakládejte do portfolia.Termíny testů a kontroly portfolií:

TEST 10. 12. – PL 6 Houby, PL 7 Houby s plodnicemi, PL 8 poznávání hub + Atlas hub Kontrola zadané práce v době distanční výuky

Kontrola vaší práce. PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně. Obsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio