Přírodopis      8. A

 

 

Člověk

   

 

Projekt č. 2 – Trávicí soustava

 

 

Pracovní listy ke stažení:

ČLOVĚK

projekt č. 2 – Trávicí  soustava

PL 1 stavba trávicí soustavy

PL 2 Funkce trávicí soustavy

PL 3 Složení potravyTermíny testů a kontroly portfolií:

TEST21. 5. Popis kostí na kostře + PL 3 Svalstvo

 

ODEVZDÁVÁNÍ PORTFOLIA: 7. 5. 2021 – Člověk, projekt č. 1 – Opěrná a pohybová soustava

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

– stačí odevzdat příslušný projekt v košilce (euroobalu)

1. zadávací protokol + sebehodnocení

2. seřazené vyplněné pracovní listy č. 1 až 3 

3. samostatná práce = referát, podle zadání v hodině   

4. zajímavost

 

TEST – 16. 12. projekt č. 3 Trávicí a vylučovací soustava obratlovců, bez odevzdávání portfolia

TEST – 2. 12, projekt č. 2 – Opěrná a pohybová soustava obratlovců + celé portfolio

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia

3. zadání projektu č. 1 Třídy obratlovců, tělní pokryv – vložené PL

4. zadání projektu č. 2 Opěrná a pohybová soustava, dostanete ve škole a vložíte si do portfolia

5. příslušné pracovní listy (PL1 a 2)

6. referát + zajímavost

7. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak neKontrola zadané práce v době distanční výuce

Informace k hodnocení vaší práce.

PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Minulé pracovní listy, úkoly:

PL Zařazení člověka do říše

projekt č. 1 – Opěrná a pohybová soustava

PL 1 Části lidského těla

PL 2 Kostra

PL 3 Svalstvo


projekt č. 6 – Rozmnožování a chování obratlovců

PL 1 Rozmnožování obratlovců

PL 2 Chování obratlovců


Projekt č. 5 – Zadávací protokol – Řízení organizmu

PL 1 Řídící soustavy

PL 2 Smyslové orgány


Projekt č. 4  Dýchací a oběhová soustava zadávací protokol

PL 1 Dýchací soustava

PL 2 Oběhová soustava


Projekt č. 3 Trávicí a vylučovací soustavaZadávací protokolnetiskněte si

PL 1 Získávání energie

PL 2 Trávicí soustava

PL 3 Vylučovací soustava


Projekt č. 2 Opěrná a pohybová soustavaZadávací protokolnetiskněte si

PL 1 Kostra

PL 2 Svaly

Sebehodnocení


Projekt č. 1 Třídy obratlovců

PL 1 Třídy obratlovců

PL 2 Tělní pokryv

PL č. 3 chybí – jedná se o praktickou část projektu, tedy mikroskopováníObsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník