Přírodopis      8. A

 

 

Člověk

   

 

Projekt č. 1 – Opěrná a pohybová soustava

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání 1. – 5. 3. 2021

Online hodina ve středu 3. 3. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?  psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI. 

1) PL Zařazení člověka do říšedokončíme tento PL

2) PL 1 Části lidského tělatímto PL zahajujeme druhou velkou kapitolu z přírodopisu 8. ročníku, což je ČLOVĚK – stavba lidského těla

 

 

Online hodina v pátek 5. 2. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI.

1)PL 2 Kostra

 

!!! V týdnu od 8. 3. budu online zkoušet téma – Řídící soustavy a smyslová soustava obratlovcůPodrobnosti si řekneme ve středu 3. 3..

 

 PL z projektu č. 1 (z kapitoly ČLOVĚK) NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Veškeré PL si pečlivě zakládejte do portfolia pro budoucí kontrolu.


Pracovní listy ke stažení:

ČLOVĚK

PL Zařazení člověka do říše

projekt č. 1 – Opěrná a pohybová soustava

PL 1 Části lidského těla

PL 2 Kostra

PL 3 SvalstvoÚkoly na dobu distančního vzdělávání 15. – 19. 2. 2021

Online hodina ve středu 17. 2. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?  psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI. 

1) PL 1 Rozmnožování obratlovců

2) PL 2 Chování obratlovců

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete  ZDE

 

Online hodina v pátek 19. 2. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI.

1) PL 2 Chování obratlovců

2) Zařazení člověka do říše

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 PL z projektu č. 6 NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Veškeré PL si pečlivě zakládejte do portfolia pro budoucí kontrolu.Úkoly na dobu distančního vzdělávání 8. – 12. 2. 2021

Online hodina ve středu 10. 2. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?  psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI. Začneme poslední projekt z tématu obratlovci – projekt č. 6 Rozmnožování a chování obratlovců

1) PL 1 Rozmnožování obratlovců

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

Online hodina v pátek 12. 2. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI.

1) PL 1 Rozmnožování obratlovců

2) PL 2 Chování obratlovců

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 PL z projektu č. 6 NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Veškeré PL si pečlivě zakládejte do portfolia pro budoucí kontrolu.Termíny testů a kontroly portfolií:

Test – 2. 12, projekt č. 2 – Opěrná a pohybová soustava obratlovců + celé portfolio

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia

3. zadání projektu č. 1 Třídy obratlovců, tělní pokryv – vložené PL

4. zadání projektu č. 2 Opěrná a pohybová soustava, dostanete ve škole a vložíte si do portfolia

5. příslušné pracovní listy (PL1 a 2)

6. referát + zajímavost

7. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak ne

TEST – 16. 12. projekt č. 3 Trávicí a vylučovací soustava obratlovcůbez odevzdávání portfoliaKontrola zadané práce v době distanční výuce

Informace k hodnocení vaší práce.

PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Minulé pracovní listy, úkoly:

projekt č. 6 – Rozmnožování a chování obratlovců

PL 1 Rozmnožování obratlovců

PL 2 Chování obratlovců


Projekt č. 5 – Zadávací protokol – Řízení organizmu

PL 1 Řídící soustavy

PL 2 Smyslové orgány


Projekt č. 4  Dýchací a oběhová soustava zadávací protokol

PL 1 Dýchací soustava

PL 2 Oběhová soustava


Projekt č. 3 Trávicí a vylučovací soustavaZadávací protokolnetiskněte si

PL 1 Získávání energie

PL 2 Trávicí soustava

PL 3 Vylučovací soustava


Projekt č. 2 Opěrná a pohybová soustavaZadávací protokolnetiskněte si

PL 1 Kostra

PL 2 Svaly

Sebehodnocení


Projekt č. 1 Třídy obratlovců

PL 1 Třídy obratlovců

PL 2 Tělní pokryv

PL č. 3 chybí – jedná se o praktickou část projektu, tedy mikroskopováníObsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník