Přírodopis      8. A

 

 

Člověk

   

 

Projekt č. 2 – Trávicí soustava

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání    10. – 14. 5. 2021

Online hodina ve středu 12. 5. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?  psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI. 

1) PL 1 stavba trávicí soustavy

 

 

 

 

Online hodina v pátek  14. 5. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI

PL 2 Funkce trávicí soustavy

 

 

 

PL z projektu č. 2 (z kapitoly ČLOVĚK) NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Veškeré PL si pečlivě zakládejte do portfolia pro budoucí kontrolu.


Pracovní listy ke stažení:

ČLOVĚK

projekt č. 2 – Trávicí  soustava

PL 1 stavba trávicí soustavy

PL 2 Funkce trávicí soustavyTermíny testů a kontroly portfolií:

TEST21. 5. Popis kostí na kostře + PL 3 Svalstvo

 

ODEVZDÁVÁNÍ PORTFOLIA: 7. 5. 2021 – Člověk, projekt č. 1 – Opěrná a pohybová soustava

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

– stačí odevzdat příslušný projekt v košilce (euroobalu)

1. zadávací protokol + sebehodnocení

2. seřazené vyplněné pracovní listy č. 1 až 3 

3. samostatná práce = referát, podle zadání v hodině   

4. zajímavost

TEST – 16. 12. projekt č. 3 Trávicí a vylučovací soustava obratlovců, bez odevzdávání portfolia

TEST – 2. 12, projekt č. 2 – Opěrná a pohybová soustava obratlovců + celé portfolio

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia

3. zadání projektu č. 1 Třídy obratlovců, tělní pokryv – vložené PL

4. zadání projektu č. 2 Opěrná a pohybová soustava, dostanete ve škole a vložíte si do portfolia

5. příslušné pracovní listy (PL1 a 2)

6. referát + zajímavost

7. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak neÚkoly na dobu distančního vzdělávání    26. – 30. 4. 2021

Online hodina ve středu 28. 4. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?  psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI. 

1) PL 1 stavba trávicí soustavy

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

 

Online hodina v pátek  30. 4. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI

1) PL 1 stavba trávicí soustavy

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 PL z projektu č. 1 a č. 2 (z kapitoly ČLOVĚK) NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Veškeré PL si pečlivě zakládejte do portfolia pro budoucí kontrolu.Úkoly na dobu distančního vzdělávání    19. – 23. 4. 2021

Online hodina ve středu 21. 4. ve 12.50

Co mít připraveného na hodinu?  psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI. Začínáme nový projekt – Trávicí soustava.

1) PL 1 stavba trávicí soustavy

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

 

Online hodina v pátek  23. 4. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, UČEBNICI

1) PL 1 stavba trávicí soustavy

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 PL z projektu č. 1 a č. 2 (z kapitoly ČLOVĚK) NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Veškeré PL si pečlivě zakládejte do portfolia pro budoucí kontrolu.Kontrola zadané práce v době distanční výuce

Informace k hodnocení vaší práce.

PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Minulé pracovní listy, úkoly:

PL Zařazení člověka do říše

projekt č. 1 – Opěrná a pohybová soustava

PL 1 Části lidského těla

PL 2 Kostra

PL 3 Svalstvo


projekt č. 6 – Rozmnožování a chování obratlovců

PL 1 Rozmnožování obratlovců

PL 2 Chování obratlovců


Projekt č. 5 – Zadávací protokol – Řízení organizmu

PL 1 Řídící soustavy

PL 2 Smyslové orgány


Projekt č. 4  Dýchací a oběhová soustava zadávací protokol

PL 1 Dýchací soustava

PL 2 Oběhová soustava


Projekt č. 3 Trávicí a vylučovací soustavaZadávací protokolnetiskněte si

PL 1 Získávání energie

PL 2 Trávicí soustava

PL 3 Vylučovací soustava


Projekt č. 2 Opěrná a pohybová soustavaZadávací protokolnetiskněte si

PL 1 Kostra

PL 2 Svaly

Sebehodnocení


Projekt č. 1 Třídy obratlovců

PL 1 Třídy obratlovců

PL 2 Tělní pokryv

PL č. 3 chybí – jedná se o praktickou část projektu, tedy mikroskopováníObsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník