Přírodopis      8. V

 

 

Projekt č. 5 – Řízení organizmu obratlovců

a

Projekt č. 6 – Rozmnožování a chování obratlovců

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání 1. – 5. 3. 2021

Online hodina v pondělí 1. 3. ve 12.00

Co mít připraveného na hodinu?   –  psací pomůcky, PL č. 2, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

1) PL 2 Smyslová soustava obratlovců

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

Online hodina ve středu 3. 3. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, nový PL 1 z posledního projektu č. 6, který se vztahuje k obratlovcům, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!.

1) PL 1 Rozmnožování obratlovců

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 


Pracovní listy ke stažení:

Projekt č. 6 – Rozmnožování obratlovců

PL 1 Rozmnožování obratlovců

PL 2 Chování obratlovců


Projekt č. 5 – Zadávací protokol – Řízení organizmu obratlovců

PL 1 Řídící soustavy obratlovců 

 PL 2 Smyslová soustava obratlovců

SebehodnoceníÚkoly na dobu distančního vzdělávání 15. – 19. 2. 2021

Online hodina v pondělí 15. 2. ve 12.00

Co mít připraveného na hodinu?   –  psací pomůcky, PL č. 1, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!

1) PL 1 Řídící soustavy obratlovců 

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

Online hodina ve středu 17. 2. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL č. 1 i PL č. 2 , případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici !!!.

1) PL 1 Řídící soustavy obratlovců 

2) PL 2 Smyslová soustava obratlovců

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDEÚkoly na dobu distančního vzdělávání 8. – 12. 2. 2021

Online hodina v pondělí 8. 2. ve 12.00

Co mít připraveného na hodinu?   – Zahajujeme nový projekt č. 5 Řízení organizmu obratlovců, psací pomůcky, PL č. 1, případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici

1) PL 1 Řídící soustavy 

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

Online hodina ve středu 10. 2. v 8.00

Co mít připraveného na hodinu?   – psací pomůcky, PL č. 1 , případně papír na zápis poznámek, pokud momentálně nemůžete najít příslušný PL, učebnici.

1) PL 1 Řídící soustavy 

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení těch žáků, kteří nebyli přihlášeni v řádném termínu.Termíny testů a kontroly portfolií:

TEST – 14. 12. opěrná a pohybová soustava obratlovců, bez odevzdávání portfolií

Test30.11. projekt č. 1 – Třídy obratlovců + tělní pokryvy, vyberu si i portfolio – celé. 

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia

3. zadání projektu č. 1 – to vám rozdám  v pondělí ve škole, vy si jen založíte

4. příslušné pracovní listy( PL1 a 2)

5. referát + zajímavost

6. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak ne

Opakovací test – Stonek, středa 23. 9.Kontrola zadané práce během distanční výuky

Informace k hodnocení vaší práce.

Zaslané PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Minulé pracovní listy, úkoly:

Projekt č. 4 Dýchací a oběhová soustava zadávací protokol

PL 1 Dýchací soustava

PL 2 Oběhová soustava 


Projekt č. 3 Trávicí a vylučovací soustavaZadávací protokol 

PL 1 Získávání energie

PL 2 Trávicí soustava

PL 3 Vylučovací soustava

Sebehodnocení


Projekt č. 2 Opěrná a pohybová soustava 

PL 1 Kostra

PL 2 Svaly

Sebehodnocení


Projekt č. 1 Třídy obratlovců zadávací protokol

PL 1 Třídy obratlovců

PL 2 Tělní pokryv

PL č. 3 chybí – jedná se o praktickou část projektu, tedy mikroskopování

Sebehodnocení


Opakovací PL stonek

Opakovací PL list

Opakovací PL list 2. část

Opakovací PL 1.část – květ

Opakovací PL – květ, plod_2 částObsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník