Přírodopis      8. V

 

 

 

ČLOVĚK

Projekt č. 2 – Trávicí soustava

 

 

 

Pracovní listy ke stažení:

ČLOVĚK

projekt č. 2 – Trávicí soustava

PL 1 Stavba trávicí soustavy

PL 2 Funkce trávicí soustavy

PL 3 Složení potravyTermíny testů a kontroly portfolií:

TEST – 17. 5.  – Opěrná soustava (PL1 Části lidského těla + PL 2 Kostra + PL 3 Svalstvo)

TEST – 17. 5.  – Opěrná soustava a pohybová soustava – odevzdávání portfolií

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

– stačí odevzdat příslušný projekt v košilce (euroobalu)

1. zadávací protokol + sebehodnocení

2. seřazené vyplněné pracovní listy č. 1 až 3 

3. samostatná práce = referát, podle zadání v hodině   

4. zajímavost

 

TEST – 5. 5.  – Opěrná soustava (PL1 Části lidského těla + PL 2 Kostra)

TEST – 14. 12. opěrná a pohybová soustava obratlovců, bez odevzdávání portfolií

Test – 30.11. projekt č. 1 – Třídy obratlovců + tělní pokryvy, vyberu si i portfolio – celé. 

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia

3. zadání projektu č. 1 – to vám rozdám  v pondělí ve škole, vy si jen založíte

4. příslušné pracovní listy( PL1 a 2)

5. referát + zajímavost

6. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak ne

Opakovací test – Stonek, středa 23. 9.Kontrola zadané práce během distanční výuky

Informace k hodnocení vaší práce.

Zaslané PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Minulé pracovní listy, úkoly:

PL Zařazení člověka do říše

projekt č. 1 – Opěrná a pohybová soustava

PL 1 Části lidského těla

PL 2 Kostra

PL 3 Svalstvo

Sebehodnocení


Projekt č. 6 – Rozmnožování obratlovců

PL 1 Rozmnožování obratlovců

PL 2 Chování obratlovců

Sebehodnocení


Projekt č. 5 – Zadávací protokol – Řízení organizmu obratlovců

PL 1 Řídící soustavy obratlovců 

 PL 2 Smyslová soustava obratlovců


Projekt č. 4 Dýchací a oběhová soustava zadávací protokol

PL 1 Dýchací soustava

PL 2 Oběhová soustava 


Projekt č. 3 Trávicí a vylučovací soustavaZadávací protokol 

PL 1 Získávání energie

PL 2 Trávicí soustava

PL 3 Vylučovací soustava

Sebehodnocení


Projekt č. 2 Opěrná a pohybová soustava 

PL 1 Kostra

PL 2 Svaly

Sebehodnocení


Projekt č. 1 Třídy obratlovců zadávací protokol

PL 1 Třídy obratlovců

PL 2 Tělní pokryv

PL č. 3 chybí – jedná se o praktickou část projektu, tedy mikroskopování

Sebehodnocení


Opakovací PL stonek

Opakovací PL list

Opakovací PL list 2. část

Opakovací PL 1.část – květ

Opakovací PL – květ, plod_2 částObsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník