Přírodopis 9. ročník

/Přírodopis 9. ročník
Přírodopis 9. ročník2018-05-11T11:36:31+00:00

Aktuálně probírané učivo

STAVBA ZEMĚ

Pracovní listy ke stažení

Projekt č. 3-zadání

1 PL_Stavba Země

2 PL Pohyb desek

3 PL Vliv pohybu

 


Termíny testů, odevzdávání portfolií 

9. V

14.  5 . Test stavba Země + portfolio, termín platí i při suplované hodině

26. 2. test genetika + portfolio

4. 12. Test smyslová soustava

23. 10. test vylučovací soustava

13. 10. opakovací test trávicí a dýchací soustava


Probrané učivo

Genetika


Žákovské portfolio z přírodopisu 9. ročník