Přírodopis 9. ročník

/Přírodopis 9. ročník
Přírodopis 9. ročník2018-11-22T15:02:06+00:00

Aktuálně probírané učivo

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Pracovní listy ke stažení:

Zadávací protokol

PL 1 Stavba funkce vylučovací soustavy

PL 2 Význam a onemocnění ledvin

 


Termíny testů, odevzdávání portfolií 

9. A

Test – 22. 11., PL č. 2 + tělní tekutiny, koloběh mízy a tkáňového moku

– odevzdávání portfólií

9. V

Tělní tekutiny 7. 11.

Oběhová soustava PL č. 2 – 14. 11.

Odevzdávání portfólií – 21. 11.


Probrané učivo

 


Žákovské portfolio z přírodopisu 9. ročník