Přírodopis 9. ročník

/Přírodopis 9. ročník
Přírodopis 9. ročník 2017-11-27T15:12:32+00:00

Aktuálně probírané učivo

SMYSLOVÁ SOUSTAVA

 

Projekt tvoří dva pracovní listy. Pracovní list č. 1 je zaměřen na stavbu oka, jeho fungování při vnímání zrakových vjemů a poruchy zraku.

Pracovní list č. 2 je zaměřen na ostatní smysly. Podrobněji si probereme stavbu ucha. Zjistíme, že ucho neslouží jen ke vnímání zvuku. Stručně se seznámíme s čidly čichu, chuti a také s čidly uloženými v kůži.


Pracovní listy ke stažení

PL 1 oko

PL 2 ostatni smysly


Termíny testů, odevzdávání portfolií 

9. V

4. 12. Test smyslová soustava

23. 10. test vylučovací soustava

13. 10. opakovací test trávicí a dýchací soustava


Probrané učivo

Nervová soustava


Žákovské portfolio z přírodopisu 9. ročník