Školní rok 2018/19

Na podzim proběhne školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Výherci se zúčastní obvodního kola jazykové olympiády.

Již tradičně se žáci naší školy zúčastní hudebně recitační soutěže Come and show .

Od 17. 6. do 21. 6. 2019 proběhne na naší škole již třetí kurz AJ s rodilým mluvčím pro žáky 8. a 9. roč.

Informační letáky a přihlášky obdrží žáci během začátku školního roku.