Školní rok 2019/20

Výuka AJ probíhá podle následujících materiálů:

První a druhý ročník: Happy House

Třetí a čtvrtý ročník: Happy Street

Pátý až devátý ročník: Project, fourth edition

K domácí přípravě doporučujeme online cvičení k těmto učebnicím, info v AB (pracovní sešit).

 

Výuka NJ probíhá podle následujících materiálů:

Sedmý až devátý ročník: Deutsch mit Max – neu (1. + 2.)

 

Na podzim proběhnou školní kola olympiády v anglickém a německém  jazyce.

Výherci se zúčastní obvodního kola jazykové olympiády.

Již tradičně se žáci naší školy zúčastní hudebně recitační soutěže Come and show .

Dvoudenní výjezd do Německa – 6. a 7. květen; je určen žákům 7. až 9. ročníků.

Přihlášky a bližší informace obdrží žáci během září.