Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: Praha 4   22.2. – 28. 2. 2021. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.

Poznámka:

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Termín zápisu do prvních tříd                                                            1. – 30. 4. 2021

Den otevřených dveří                                                                            3. 3. 2021

vždy od 14,00 do 18,00 hod

Den otevřených dveří pro zájemce o výtvarnou třídu                      22. 4. 2021

od 9,00 do 12,00 hodin

Talentové zkoušky                                                                                 13 . 5. 2021

 

Termíny třídních schůzek a konzultačních schůzek 

Třídní schůzky budou do odvolání konané on-line, konzultační hodiny na vyzvání v určených termínech odle aktuální epidemiologické situace.

Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků                                          1. 9. 2020

Třídní schůzky pro všechny rodiče žáků naší školy, členská schůze SRPu, volba předsednictva, zpráva o činnosti SRPu za minulý školní rok                                                                                                                                                                                        16. 9. 2020

Konzultační hodiny po čtvrtletní pedagogické radě             16. – 20. 11.2020

Třídní schůzky před pololetní klasifikací  on-line                 6. 1. 2021

Konzultační hodiny                                                                     6.1. – 13.1. 2021

Třídní schůzky po čtvrtletní pedagogické radě                      14. 4. 2021

Třídní schůzky před závěrečnou klasifikací                           9. 6. 2021

Rodič má právo vyžádat si konzultační hodiny s učitelem kdykoliv během roku, ale musí se dopředu objednat, aby si učitel na něj udělal čas.