Organizace školního roku

//Organizace školního roku
Organizace školního roku2018-08-31T07:57:18+00:00

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení pravidelného vyučování v pondělí 3.9. 2018
Ukončení 1.pololetí a předání vysvědčení ve čtvrtek 31. 1. 2019
Období školního vyučování bude ve 2.pololetí ukončeno v pátek 28.6. 2019
Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 11.2. – 17. 2. 2019, 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019. Pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.

Poznámka:

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Zápisy

Den otevřených dveří                                                           6. 3. 2019

Termín zápisu do prvních tříd                      2. – 3. 4. a dodatečný  termín 23. 4. 2019

vždy od 14,00 do 18,00 hod

Talentové zkoušky                                           16. 5. 2019

Termíny třídních a konzultačních schůzek

3. 9. 2018
Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků
19. 9. 2018
Třídní schůzky pro všechny rodiče žáků naší školy, členská schůze SRPu, volba předsednictva, zpráva o činnosti SRPu za minulý školní rok
14.11.2018
Konzultační hodiny po čtvrtletní pedagogické radě
9. 1. 2019
Třídní schůzky před pololetní klasifikací
17. 4. 2019
Konzultační hodiny po čtvrtletní pedagogické radě
5. 6. 2019
Třídní schůzky před závěrečnou klasifikací

Rodič má právo vyžádat si konzultační hodiny s učitelem kdykoliv během roku, ale musí se dopředu objednat, aby si učitel na něj udělal čas.

 

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: Praha 4 – 17.2. – 23. 2. 2020, 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.

Poznámka:

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.