Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: Praha 4 – 17.2. – 23. 2. 2020, 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.

Poznámka:

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

Termín zápisu do prvních tříd                                                            1. – 2. 4. 2020

Den otevřených dveří                                                                            11. 3. 2020

vždy od 14,00 do 18,00 hod

Den otevřených dveří pro zájemce o výtvarnou třídu                      23. 4. 2020

od 9,00 do 12,00 hodin

Talentové zkoušky                                                                                 14 . 5. 2020

 

Termíny třídních a konzultačních schůzek

Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků                                          2. 9. 2019

Třídní schůzky pro všechny rodiče žáků naší školy, členská schůze SRPu, volba předsednictva, zpráva o činnosti SRPu za minulý školní rok, doplňující volby do ŠR                                                                                                                                                                                         18. 9. 2019

Konzultační hodiny po čtvrtletní pedagogické radě             13.11.2019

Konzultační hodiny před pololetní klasifikací                       15. 1. 2020

Třídní schůzky po čtvrtletní pedagogické radě                      15. 4. 2020

Třídní schůzky před závěrečnou klasifikací                           10. 6. 2020

Rodič má právo vyžádat si konzultační hodiny s učitelem kdykoliv během roku, ale musí se dopředu objednat, aby si učitel na něj udělal čas.

 

 

 


Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: Praha 4   22.2. – 28. 2. 2021. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.

Poznámka:

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.