Školní rok 2018/2019

NOVINKY 2018/2019

  • Setkání ŽP s vedením školy proběhlo ve středu 16. 1. 2019. Členové parlamentu představili nápady na některé změny ve škole – nástěnka přání, zrcadla do dívčích šaten u tělocvičny, barevné označení toalet, orientační mapky školy, lavičky před školou, automaty na občerstvení, práce na relaxační místnosti a další. Zmiňované nápady byly vybrány z volebních programů tříd školy. Na realizaci vybraných nápadů se bude pracovat ve II. pololetí.

Dále budeme pracovat  na projektech: Barevné akvárium, sběr plastových víček, provoz knihobudky v hale školy, tematicky zaměřené Barevné dny, zahájení adventu, organizace školních akcí, atd.


ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2018/2019

  • NELA HONZÁKOVÁ (4. A)
  • HANA TRNKOVÁ (4. A)
  • ŠIMON HURSKÝ (5. A)
  • JIŘÍ MALENOVSKÝ (5. B)
  • LAURA HONIGOVÁ (7. V)
  • ELIŠKA ŠEDOVÁ (8. V)
  • ARTHUR DUVAL (8. V)
  • SÁRA KOLKOVÁ (9. V)
  • MARIE HUNALOVÁ (9. V)

Termín voleb do ŽP 2018/2019: čtvrtek 27. 9.

VOLEB SE ZÚČASTNILO CELKEM 298 ŽÁKŮ 3. – 9. ROČNÍKU

3 VOLEBNÍ LÍSTKY BYLY NEPLATNÉ