Formuláře ke stažení

//Formuláře ke stažení
Formuláře ke stažení 2017-09-12T10:07:48+00:00

Na této stránce máte možnost vybrat si potřebné formuláře k urychlení úředního  jednání.

Přestup do školy

Formulář k přestupu dítěte z jiné školy k nám:   Žádost o přestup

Zápis

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy  Žádost o přijetí 1 třída

Zápisový lístek:  Zápisový lístek

Žádost o odklad školní docházky: Žádost o odklad školní docházky

Přípravná třída

Žádost o přijetí do přípravné třídy pro děti, které byly u zápisu v ZŠ Na Líše   Žádost o přijetí do přípravné třídy-zápis v ZŠ Na Líše

Žádost o přijetí do přípravné třídy pro děti, které byly u zápisu v jiné základní škole  Žádost o přijetí do přípravné třídy-zápis v jiné škole

Výuka

Žádost o uvolnění z vyučování delší než 1 den  Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost na vypracování individuálního vzdělávacího plánu: Žádost-IVP

Výjezdy

Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti nutné pro ozdravný pobyt dítěte: Posudek ZZ

Bezinfekčnost: Bezinfekčnost

Informace s přihláškou OZP a AK Jánské Lázně září 2016