Projekty a granty

//Projekty a granty
Projekty a granty 2017-10-27T19:51:03+00:00

Zkrácený název projektu: Stavíme mosty

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_023
Název výzvy: Výzva č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Stavíme mosty
Název projektu EN: We are building bridges

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1.2.2017
Skutečné datum zahájení: 1.2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31.1.2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Aktivity v rámci projektu

Speciální pedagog      18 měsíců       0,5 úvazek

Školní asistent             16 měsíců       0,5 úvazek

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Matematika                16 hodinové školení               10 učitelé

Inkluze                        16 hodinové školení               10 učitelů

Inkluze                        8 hodinové školení                 18 učitelů

Čtenářská gramotnost            20 hodin vzájemná spolupráce  3 týmy po 3 učitelích

Matematická gramotnost      20 hodin vzájemná spolupráce  2 týmy po 3 učitelích

Inkluze                                    20 hodin vzájemná spolupráce  1 tým se 3 pedagogy

 

Aktivity pro žáky

Zábavná logika           16 schůzek po 90 min. na 1 pololetí pro min. 6 žáků (2 žáci ohroženi neúspěchem)                                                                     

 Doučování                   16 hodin po 60 min. na 1 pololetí  pro min. 3 žáky ohrožené školním neúspěchem)                                                                                                                             


Ovoce a zelenina do škol 

KAVONEX, spol. s r.o.

KAVONEX, spol. s r.o.

Do tohoto projektu jsme se zapojili již od jeho vzniku.
Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Pro naši školu zajišťuje ovoce firma Bovys.

www stránky projektu: Ovoce a zelenina do škol  


Zelenaskola

Od roku 2016 jsme se zapojili do ekologického programu Zelená škola.

ZELENÁ SKOLA [/fusion_builder_column][fusion_builder_column row_column_index= ZELENÁ SKOLA [režim kompatibility]


 

OPD_Banner_2016_480x300  Spolupracujeme s nadací obědy do škol, která zajišťuje teplou stravu potřebným dětem.