Od 1.9. 2007 učíme podle našeho školního vzdělávacího projektu. Filozofie tvorby projektu vycházela ze zásad projektu škol podporujících zdraví, Step by Step a projektového  učení. Náš program dělíme do níže uvedených oblastí.

 1. oblast – seznámení se školou  Charakteristika školy
 2. oblast – zásady tvorby ŠVP CharakteristikaSVP
 3. oblast – vzdělávací strategie,  styly učení Výchovné a vzdělávací strategie školy
 4. Počet hodin pro jednotlivé předměty Učební-plán
 5. Vzdělávací obsah předmětů  Učební osnovy
 6. Plnění výstupů formou projektů Projekty
 7. Hodnocení  Evaluace vzdělávacího programu

 

Od 1.9.2016 budeme učit poprvé v naší škole přípravnou třídu. V následujících odkazech je přístupný její školní vzdělávací program.

 1. Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu
 2. Podmínky vzdělávání  Podmínky vzdělávání
 3. Organizace vzdělávání Organizace vzdělávání
 4. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah
 5. Evaluační systém Evaluační systém