Školská rada pracuje ve složení:

Předsedkyně školské rady:

Mgr. Bc. Dana Porschová 

Členové školské rady:

zástupci MČ Praha 4

RNDr. Jiří Bendl CSc.

Ing. Radek Lack

zákonní zástupci žáků školy

Jiří Šubotník

Ivana Brychová

pedagogičtí pracovníci  školy

Mgr. Denisa Džisová 


 

Věc: Jednání školské rady

 

Vážení,

zveme Vás ve středu dne 28. června 2017 od 18. 00 hod. na jednání školské rady v ředitelně školy.

Program:

  1. Schválení změn ve Školním řádu ZŠ Na Líše.
  2. Schválení změn v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání
  3. Volby do školské rady v září 2017.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Dana Porschová

zástupkyně ředitele