Třída 1.B 2020/2021

Úvodní stránka/Třída 1.B 2020/2021
Třída 1.B 2020/20212020-09-17T17:45:34+01:00

Vítáme Vás na stránkách 1.B 😀 

Třídní učitelka: Mgr. Bc. Bibiana Barvíková

Kontakt: barvikova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Šárka Lehovcová

Vyučující AJ a HV: Bc. David Le Came

———————————————————

Program třídních schůzek ze dne 16.9.

1) řád školy – omlouvání, kázeňský řád (na školních stránkách, v hale školy)

2) plán TU (bude zveřejněn na stránkách třídy)

3) školní matrika, informované souhlasy

4) druh pobytu cizinců + okopírované doklady k pobytu na území ČR

5) upřesnění doručovacích adres a adres trvalého bydliště žáků

6) zmapování technických možností žáků pro výuku online

7) přístupová hesla k ŽK online (pokud někdo ztratí nebo nebude fungovat, lze vygenerovat nové)

8) uvolnění žáků z předmětů na základě žádosti rodičů a potvrzení lékaře

9) oznámit škole výskyt C-19 u žáka

10) organizace konzultačních hodin (na pozvání do určené místnosti ve škole)

11) zvolení rodičů do výboru spolku SRP

12) korespondenční členská schůze SRP

13) ostatní:

-kopírovací papíry

-přezouvání

-přístup rodičů do školy pouze na domluvené schůzky

-parkování před školou ( co nejkratší dobu na vyhrazeném místě)


Úkoly pro marody:

  • Pracovní sešit Cviky  do str.13 (s uvolněným pohybem zápěstí , na str. 11 veverka skáče k té druhé)
  • Matematika  do str. 15/1 (pokud si nebudete jisti, pište :-))
  • Živá abeceda do str.11 (dole na každé stránce jsou malým písmem vypsané pokyny, co mají děti v jednotlivých cvičeních dělat)
  • Já a můj svět do str.7

16.9.

  • Na AJ si děti  na příští pondělí donesou  označené zakládací desky na euroobaly (v papírnictví je můžete najít pod názvem rychlovazače, cena do 10,-Kč)  + 10 ks euroobalů na ukládání pracovních listů během roku.
  • Děti donesou barevné papíry a čtvrtky ze z červnového seznamu, je potřeba již nosit papíry na kopírování do tiskárny  (budou použity na kopírování pracovních listů během celého roku).
  • Platby: pracovní sešity 1152,-Kč , vratná záloha na klíček od šatní skříňky 70,- Kč. Celková částka k uhrazení bude 1222,-Kč, prosíme poslat na tento účet školy: 68471319/2010. Nezapomeňte uvést do poznámky jméno dítěte a třídu !!!
  • Pokud vaše dítě potřebuje logopedickou péči, je možné si domluvit schůzku se speciálním pedagogem naší školy PaeDr. Syslovou (syslova@zsnalise.cz)

Plán třídního učitele:

Plán třídních akcí:

Pravidla třídy:

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com

Přejít nahoru