Třída 4. A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Buchtová

Vítejte na stránkách třídy 4.A ve školním roce 2019/2020.

Připomínám: V pondělí je ČjS – dějepis!!

Ve středu 18. 9. 2019 se konají od 18:00 třídní schůzky v kmenových třídách, předchází jim plenární zasedání SRPu ve školní jídelně (od 17:30).

V pátek 27. 9. 2019 se žáci zúčastní Dřevíčkové dílny (ve škole) – cena 100,- Kč. V pondělí 30. 9. 2019 navštívíme společně Trilopark – vstupné 90,- Kč. Odchod po 1. vyučovací hodině (matematika), návrat cca ve 12:00. Vyučování končí návratem ke škole. Obě částky je nutné uhradit do 23. 9. 2019.

Částku 598,- Kč za pracovní sešity ( Aj, Ma, Čj) zašlete do 15. 9. 2019 na účet školy – číslo 68471319/0800 (pro platby: školní družina, kroužky CVČ, ozdravené pobyty, školy v přírodě, pracovní sešity).

Sledujte aktuality ve složce Termínované úkoly!!

Foto z akcí bude zde Fotogalerie

Pomůcky pro 4. třídu

Plán akcí

Plán TU

Pravidla třídy 4.A

Termínované úkoly

Domácí úkoly pro marody