Třída 4. A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Buchtová

Přehled opatření k zajištění pobytu žáků 1. stupně ve škole v době mimořádných opatření od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 – aktualizováno (25. 6. 2020):

Čestné prohlášení (pdf)

Vysvědčení: 26. 6. 2020 mezi 8:00 – 8:45

V letošním školním roce se bude vysvědčení předávat na školním hřišti, a to v pátek 26. 6. 2020. Sraz na hřišti nejpozději v 7:50. Nejprve proběhne šerpování žáků 9. ročníků a jejich závěrečné defile. Následně žáci všech tříd obdrží vysvědčení. Pravděpodobné ukončení akce v 8:45.

Přeji krásné prázdniny!

Ředitelské volno: 29. – 30. 6. 2020.

Provoz školy od 25. 5. 2020 – informace pro rodiče

Pokyn pro pobyt žáků 1. stupně ve škole

 

Děkuji za aktivní přístup, snahu a pracovní nasazení. Díky všem, kteří plní úkoly včas, ve stanoveném termínu. Rodičům patří velký dík za spolupráci, podporu a zasílání úkolů. 

Vzhledem k uzavření klasifikace k 16. 6. 2020 nebudou další úkoly zadávány. Známky na vysvědčení mají orientační charakter.

Během prázdnin zkuste uchovat v paměti, co jste se v tomto zvláštním školním roce naučili 😎 . Ponechte si PS 2 z českého jazyka, budeme jej potřebovat v 5. ročníku.

Domácí výuka – úkoly

Marcela Buchtová

 

 ANGLIČTINA  – skupina paní uč. Ondříčkové (knihovna):

Kdo má v posledním týdnu školy ještě sílu, podívá se na „The weather“ : It’s sunny, It’s cloudy, It’s raining, It’s snowing  etc.  + Kdo má co na sobě: I’m wearing…… He’s wearing……..

Všichni si přepíší do slovníčku zbytek slovíček ( Unit 8)  a naučí se je 🙂 !!!!!!!

Děkuji a mějte hezké prázdniny.

E. Ondříčková

 

Angličtina – skupina paní učitelky Tvrzníkové

 

8.6.

Z 8. lekce doplňujte jen, to co je dětem jasné, není nutné mít cvičení hotová. Pokud chcete výsledky zkontrolovat, pošlete mi ofocené na e-mail, ale je to dobrovolné. Důležité je, aby si děti vypsaly slovní zásobu. V září si v rámci opakovaní poslední dvě lekce projdeme společně.

 

2.6.

Chtěla bych všem, kdo při domácím vzdělávání spolupracovali, poděkovat. Myslím, že to ocení hlavně děti v příštím školním roce, popř. kdekoliv budou angličtinu potřebovat. Do konce šk. roku prosím doplňte 8. lekce, hlavně pak slovní zásobu.  Kdyby bylo cokoli potřeba, pošlete mi e-mail a vše společně dořešíme. Do konce šk. roku bude pracovat již s učebnicí a pracovním sešitem, stejně jako děti, které jsou ve škole. PRACOVNÍ SEŠITY NEVYHAZUJTE – v rámci opakování v září budeme dvě poslední lekce společně procházet.

Přeji všem klidný červen.
JT

 

22.5.

Prosím rodiče dětí, které budou pokračovat v domácím vzdělávání, aby zkomletovali s dětmi slovní zásobu 7. lekce a podívali se na cviční v učebnici v 7. lekci. Poslechy samozřejmě vynechejte. Kdyby bylo cokoli potřeba, pošlete mi e-mail a vše společně dořešíme. Do konce šk. roku budeme pracovat již s učebnicí a pracovním sešitem, stejně jako děti, které budou ve škole.

 

Angličtina – skupina paní učitelky Trumpfheller

Úkoly do pondělí 8.6.

Uč. Str. 55 – Our World – přečíst a přeložit (ústně) + otázky pod textem (ústně)

PS str. 70 – celá – termínovaný úkol

PS str. 72 – celá – termínovaný úkol

Uč. str. 56 – lekce 8 – It´s snowing! – přečíst a přeložit článek (ústně)

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zadání ZDE

 

Nové foto (Trilopark, Pravěk, pomazánky) zde Fotogalerie

 

Pomůcky pro 4. třídu

Plán akcí

Plán TU

Pravidla třídy 4.A

 

Domácí úkoly pro marody