Třída 4. A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Buchtová

Vítejte na stránkách třídy 4.A ve školním roce 2019/2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR byl zrušen ozdravný pobyt s plaváním v Srní v termínu 20. – 24. 4. 2020. Pobyt se podařilo zrušit BEZ stornopoplatků. Zaslané peníze budou všem vráceny na účet.

         1. 4. 2020 bude zadána další práce. Z. Dundychová

 

Zadání úkolů do 31.3. – ANGLIČTINA skupina paní uč. Ondříčkové:

  1. Pracovní sešit str. 50 – vypracovat
  2. Uč. str. 40, 41, 42 – nastudovat (pomohou internetové zdroje: www.oup.com/elt/happystreet), naučit se dny v týdnu
  3. Vypsat a naučit se slovíčka lekce 6
  4. Dále využijte procvičování pomocí CD vloženého v pracovním sešitě 😉
  5. Zopakujte vše z lekcí 1, 2, 3, 4, 5, včetně pracovního sešitu. Jinak prosím nedělejte cvičení z pracovního sešitu dopředu, pokud Vás to láká, po vypracování je opět prosím vygumujte!

 

Příjemné chvíle s učením Vám přeje Z. Dundychová

Český jazyk: PS str. 15 – 20

Matematika: geometrie: str. 25 – Rýsujeme trojúhelník

                                     str. 33 – Trojúhelníková nerovnost

                                     str. 34 – Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník                          

                     procvičování násobení dvouciferným činitelem

                     procvičování dělení jednociferným dělitelem

PROSÍM, příklady si vymýšlejte např. pomocí házení kostkou

Zeměpis: str. 17 – opakování – odpovědi si pište do sešitu

               str. 23 – Řeky v ČR – výpisky + práce s mapou

               str. 24 – Povodí ČR – výpisky + práce s mapou

               str. 25 – povodně – výpisky

Dějepis: opakování – Lucemburkové na čaském trůnu

                                Gotika

              odpovědi na otázky str. 31, 32 do sešitu

Přírodopis: LES – výpisky na volné listy papíru, doplňujte obrázky.

                  Vytváříte si vlastní PL do portfólia.

                  Živočichové v lese, str. 38 – 40

Nezapomeňte na referát nebo zajímavost.

Až přijdeme do školy, všechno si společně zopakujeme. Kopírované nebo ofocené PS a PL nemusíte zasílat.

Příjemné chvíle s učením Vám přeje Z. Dundychová

další adresy na procvičování učiva: www.ucebnice-online.cz, nadalku.msmt.cz/cs, www.včelka.cz, ucimesedoma  a kdo chce, najde si i další :mrgreen:

Hezké dny, hodně zdraví, přeje Z. Dundychová

 

Termíny – přednes: 12. 2 . – próza

8. 4.  báseň

3. 6.  báseň

Termíny odevzdání čtenářských deníků: 9. 3.  a 11. 5.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zadání úkolu na období 18. 3. – 7. 4. 2020
Zadání 4.AB VV

Hotové práce mi vyfotografujte a následně zašlete (do 7. 4.) na e-mailovou adresu:  stochlova@zsnalise.cz
Věřím, že Vás úkol bude bavit a zažene chvíle nudy.
Tvoření zdar a zdraví celé rodině přeje MgA. Martina Šotková (Štochlová)

 

Nové foto (Trilopark, Pravěk, pomazánky) zde Fotogalerie

Pomůcky pro 4. třídu

Plán akcí

Plán TU

Pravidla třídy 4.A

Termínované úkoly

Domácí úkoly pro marody