Třída 4. A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Buchtová

Vítejte na stránkách třídy 4.A ve školním roce 2019/2020.

POZOR ZMĚNA !

 20. 1. Dopravní hřiště

8.00 – 10.40 hod.

Bližší informace v žákovském zápisníku.

 

!!Upozornění: Blíží se termín zaplacení doplatku za plavání ve výši 1 700,- Kč  a to 20. 1. 2020 na účet číslo: 68471319/0800, variabilní symbol: 82019, konstantní symbol: 0308.

Třetina přihlášených žáků dosud neuhradila zálohu ve výši 2 800,- Kč, přestože termín splatnosti byl 15. 11. 2019. Prosím rodiče o kontrolu, zda byla tato platba provedena, případně aby byla uhrazena nejpozději do 10. 1. 2020 s ohledem na nutnost zaplacení zálohové faktury ubytovateli.

 

Termíny – přednes: 12. 2 . – próza

8. 4.  báseň

3. 6.  báseň

Termíny odevzdání čtenářských deníků: 9. 3.  a 11. 5.

 

Nové foto (Trilopark, Pravěk, pomazánky) zde Fotogalerie

Pomůcky pro 4. třídu

Plán akcí

Plán TU

Pravidla třídy 4.A

Termínované úkoly

Domácí úkoly pro marody

Plavání Srní