Děkuji za vypracované úkoly. Chválím všechny děti za snahu a aktivitu a rodiče za skvělou spolupráci. Do konce školního roku nám zbývá ještě měsíc, ale od 1. června už budeme jenom opakovat a procvičovat. Neklesejte na mysli a vydržte!

Úkoly na týden od 25. 5.  do 31. 5. 2020

Souhrn kontrolních cvičení: na e-mail buchtova@zsnalise.cz zašlete do neděle 31. 5. 2020 následující úkoly:

 1. Čj – PS  str. 55, cv. 4 (doplňte dle zadání).
 2. Matematika – str. 27, cv. 28b (druhý sloupec) – zašlete výpočty i výsledky (včetně zbytku, neboť je součástí výsledku), nezapomeňte na zkoušku.
 3. Dějepis 40 (opakování) – zašlete odpovědi na otázky (1a, 2c, 3d …).

Přehled všech úkolů (kontrolních i průběžných):

Český jazyk:

Větná skladba – přehled ke stažení.

 • PS str. 35 – 38 (Základní skladební dvojice) – doplňujte text dle zadání.
 • PS str. 54, cv. 1 a, b, c, d, e, f; str. 54, cv. 2 – doplňujte dle zadání.
 • Kontrolní cvičení na str. 55, cv. 4 – doplňte a pošlete.

Matematika: ke stažení zde – matematika 2505_3105

 • str. 26 – 27, str. 29 – 30;  do sešitu řešte:
  • str. 26 – cv. 13, 15, 16, 17 – u slovních úloh nezapomeňte na zápis, výpočet, odpověď;
  • str. 27 – cv. 20, 21, 23, 28b (druhý sloupec) – kontrolní cvičení, zašlete výpočty i výsledky (včetně zbytku, neboť je součástí výsledku), nezapomeňte na zkoušku.
 • ostatní cvičení do PS v rozsahu dle uvážení.

Ponechávám prezentaci na téma Zlomky – úvod do učiva (můžete si ji prohlížet po jednotlivých listech nebo si spustit prezentaci od začátku).

Dějepis:

Učebnice str. 40 (opakování) – zašlete odpovědi na otázky (1a, 2c, 3d …).

Zeměpis:

Učebnice str. 36 – 38: přečti si kapitolu Průmysl, vyberte důležité informace a zapište je do sešitu. Nezapomeňte si do sešitu nakreslit na mapu „Průmysl v ČR“.

Přírodověda:

Portfolio Voda – ke stažení. Vyplň pracovní listy s použitím učebnice a dalších vhodných zdrojů informací (encyklopedie, internet, odborné časopisy), doplň obrázky. Nezapomeňte na referát a sebehodnocení. Kontrola: 29. 5. 2020.

Hudební výchova

Vážná populární hudba (ke stažení) – bonusový úkol od pana učitele :-D!

Přeji vám hodně zdraví a pevné nervy!

Marcela Buchtová

 

Termíny – ČD a přednes 2019/2020