DÚ v týdnu od   14.   do 18. 9. 2020

Upozorňuji na skutečnost, že marodi odevzdávají termínované úkoly také, a to po návratu do školy!

Český jazyk:  

PS II (4. ročník): str. 43 cv. 2, str. 44 – celá; str. 45/4 a 5; PS I (5. ročník): str. 4 cv. 6 – 7 + cv. 1 (Slova příbuzná); str. 5 cv. 2, 3 + 1, 2 (Předpony roz-, bez); str. 6 cv. 3 – 5.

 Matematika: 

PS I: str. 5, cv. 6 ; str. 8 – 9 celá (slovní úlohy do sešitu – zápis, výpočet, odpověď); str. 6 cv. 3 – 5: narýsovat do sešitu geometrie.

ČJS:

Dějepis:  

str. 5 – Velká Morava (přečíst, zopakovat).

Přírodověda:

Člověk a jeho vliv na přírodu (učebnice str. 7) – přečíst. PL č. 1 a č. 2 vyplníte podle textu v učebnici (str. 6 – 7). PL  č. 3 je ke čtení, pouze doplníte (nakreslíte, nalepíte) vhodný obrázek k textu (např. společenstvo lesa, ekosystém rybníka, park jako umělý ekosystém). Vytvořte krátký referát na dané téma nebo najděte zajímavost (více ve složce Termínované úkoly).

Portfolio „Věci kolem nás“ ke stažení zde

Nápověda k PL č. 1: do 1. kolonky zapište heslo „Věci kolem nás“, do 2 následujících vepíšete „Lidské výtvory“ (nahoru) a „Přírodniny“ (dolní okénko); do horní kolonky doplňte „neživé“, do spodní „živé“; poslední 3 políčka už určitě dokážete s pomocí učebnice a loňského porfolia vyplnit sami 🙂 .

Zeměpis:  

Učebnice str. 5 – 7: přečíst.

Angličtina:

skupina paní uč. Ondříčkové (knihovna):

skupina paní učitelky Tvrzníkové:

skupina paní učitelky Trumpfheller: