DÚ v týdnu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021

Upozorňuji na skutečnost, že marodi odevzdávají termínované úkoly také, a to po návratu do školy!

Český jazyk: 

  • PS str. 77 celá;
  • PS str. 57 cv. 5 + 2, str. 58 cv. 2 (pokračování z předchozí stránky).

Matematika:

  • PS str. 29 cv. 8 – do PS, str. 30 cv. 9 – 4 příklady (první dva sloupečky) do sešitu včetně zkoušky.

ČJS:

Dějepis:  

Přírodověda:

Zeměpis:  

Angličtina:

skupina paní uč. Ondříčkové (knihovna):

skupina paní učitelky Tvrzníkové:

skupina paní učitelky Trumpfheller:

Rotační výuka na týden: 19.4. – 23.4.

Zadána práce v PS, slovíčka – nábytek, místnosti pokoje dle zápisu v sešitě, zadán PL na vypracování – present simple – přítomný čas prostý – časování sloves, otázka, zápor, krátká odpověď – to be, to have got, ostatní slovesa s pomocným DO/DOES – budu kontrolovat v dalším týdnu, až budou žáci ve škole – nic nezasílat.

můj školní email: trumpfheller@zsnalise.cz

Popř. možné konzultace – dle dohody předem přes školní email.