Termínované úkoly 4. A
V této sekci jsou uvedeny pouze dlouhodobé úkoly. Krátkodobé – DDP (drobná domácí příprava) a DDT (drobný domácí trénink) si děti zapisují do diáře či označí v PS!
Termínované úkoly jsou hodnoceny, neodevzdaný TÚ = 5.

Český jazyk: PS str. 39 cv. a; termín: 5. 11. 2019.

Procvičujte vyjmenovaná slova!! Čeká vás písemná práce z češtiny!

Čtení/Sloh:

Matematika: PS str. 19 cv. 20 (do sešitu); termín: 6. 11. 2019.

Procvičujte malou násobilku, dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení!! Čeká vás písemná práce z matematiky (aritmetika i geometrie)!

Geometrie:

ČjSPřírodověda: PL 8 – 10 vyplnit s použitím učebnice, internetu, encyklopedie apod., nalepit obrázky. Zkopletovat portfolio, vyplnit sebehodnocení, připravit si referát na dané téma. Termín: 22. 11. 2019.

sebehodnocení žáka

ČjS – Dějepis:

ČjS – Zeměpis:

Svět práce: Na čtvrtek 21. 11. 2019  vymyslete návrhy na výrobky na Vánoční trhy – každý žák bude mít minimálně jeden námět!

Termíny – ČD a přednes 2019/2020