Termínované úkoly 4. A
V této sekci jsou uvedeny pouze dlouhodobé úkoly. Krátkodobé – DDP (drobná domácí příprava) a DDT (drobný domácí trénink) si děti zapisují do diáře či označí v PS!
Termínované úkoly jsou hodnoceny, neodevzdaný TÚ = 5.

Český jazyk:.

Čtení/Sloh:

Matematika

Geometrie:

ČjSPřírodověda

sebehodnocení žáka

ČjS – Dějepis:

ČjS – Zeměpis:

Svět práce:

Termíny – ČD a přednes 2019/2020