Termínované úkoly 4. A
V této sekci jsou uvedeny pouze dlouhodobé úkoly. Krátkodobé – DDP (drobná domácí příprava) a DDT (drobný domácí trénink) si děti zapisují do diáře či označí v PS!
Termínované úkoly jsou hodnoceny, neodevzdaný TÚ = 5.

Český jazyk:

Čtení/Sloh: Dle zadání na str. 7 (učebnice čj) napište vyprávění na téma „Fantastické prázdniny“ s využitím předepsané osnovy (případně dle osnovy vlastní); termín: 2. 10. 2019.

Z čítanky nebo jiného zdroje vybrat básničku a předložit ji ke schválení; nejpozději do: 30. 9. 2019

Matematika:

Geometrie: Do sešitu geometrie dokončit cvičení dle zadání (narýsuj přímku p, která prochází bodem A a je rovnoběžná s přímkou m;); termín odevzdání: úterý 1. 10. 2019.

ČjSPřírodověda: Stáhnout a vyplnit Sebehodnocení žáka, vytvořit referát/zajímavost na téma Věci kolem nás nebo Příroda na Zemi nebo Ekosystémy (stručné – min. půl stránky, ale srozumitelné pro všechny; vystřižené, vytištěné nebo psané rukou). Odevzdání kompletního portfolia (3 vyplněné stránky s obrázky + referát/zajímavost + sebehodnocení); termín: pátek 20. 9. 2019.

sebehodnocení žáka

ČjS – Dějepis:

ČjS – Zeměpis: Vybarvit, vystřihnout a nalepit do sešitu ČjS – zeměpis mapku s ČR a sousedními státy; termín: čtvrtek 19.9. 2019.

Výtvarná výchova: 

Svět práce:

Hudební výchova:

Termíny – ČD a přednes 2019/2020