Termínované úkoly

Termínované úkoly jsou hodnoceny. Odevzdání po termínu – snížení známky o jeden stupeň.

Český jazyk:

Termíny (přednes, ČD) ke stažení – formát pdf

  • výběr básniček na 1. termín je nutné předložit ke schválení do 18. 9. 2020. Rozsah minimálně 3 sloky.

Matematika:

Člověk a jeho svět (ČjS)

Přírodověda:

Portfolio „Věci kolem nás“ – vytvořte krátký referát (max. 1 stránka A4) na dané téma nebo najděte zajímavost; jako zdroj informací využijte internet, časopisy, encyklopedie – cizí slova nahraďte slovy srozumitelnými pro všechny; kombinujte psací písmo a vytištěné/vystřižené pasáže; přečtěte si text po sobě – pokud nedává smysl autorovi, nepochopí jej ani posluchač; můžete doplnit vystřiženým/vytištěným/nakresleným obrázkem.

Termín odevzdání portfolia (včetně sebehodnocení) a prezentace referátů (zajímavostí): 18. 9. 2020.

Sebehodnocení

Dějepis:

Zeměpis:

Projekt „Můj prázdninový cestovatelský zážitek“ – zadání ke stažení;

termín odevzdání a prezentace: čtvrtek 1. 10. 2020 a pátek 2. 10. 2020.

Svět práce:

Angličtina:

skupina paní uč. Ondříčkové (knihovna):

skupina paní učitelky Tvrzníkové:

skupina paní učitelky Trumpfheller: