Termínované úkoly/úkoly v době distanční výuky

Úkoly na dobu distanční výuky od 23. 11. do 27. 11. 2020 – ke stažení zadání úkolů (formát pdf.) –  NOVÉ

Online výuka se ve čtvrtek 26. 11. 2020 NEKONÁ, bude zadána samostatná práce prostřednictvím Teams.

  • úkoly jsou rozděleny podle předmětů;
  • český jazyk a matematika jsou zadány tak, aby si žáci každý den procvičili probrané učivo (1 stránku z čj a 1 z matematiky);
  • kontrola bude prováděna během on-line hodin;
  • žáci budou tento týden posílat ke kontrole řešení z českého jazyka (str. 39 cv. 2) a čtení (PL „Poučení pro mlynáře – ke stažení ve formátu pdf.);
  • ve čtvrtek 26. 11. 2020 bude zadána prostřednictvím Teamsu časově limitovaná práce;
  • kontaktovat s dotazy mne můžete prostřednictvím e-mailu (buchtova@zsnalise.cz).

zadání úkolů /formát pdf.) z minulého týdne (16. – 20. 11. 2020)

Slíbený přehled učiva Dějepisu (15. – 17. století) – ke stažení (formát pdf.)

 

Výtvarná výchova

1.zadání: 5. třída_zadání

2.zadání: 5. třída_zadání 2

2.nové zadání: 5.trida_zadani-2 (2)

 

Angličtina:

skupina paní uč. Ondříčkové (knihovna):

ONLINE TEAMS LESSONS:  Wednesday 10 – 10:45     Connect in your Teams calendar!  

 

18.11. 1) Zápis do školního sešitu (Exercisebook): 

Be questions = otázky se slovesem „být“

THIS IS OUR DOG  →   IS THIS OUR DOG

THEIR DOG IS FRIENDLY.    →  IS THEIR DOG FRIENDLY

WE ARE AT HOME .  →  ARE YOU AT HOME ? 

V otázkách přehodíme podmět s přísudkem, sloveso „být“ („be“) bude v otázkách vždy na začátku věty. 

Be questions + short answers = otázky s „být“ + krátké odpovědi

ARE YOU OUR NEW POSTMAN?     Yes, I am.   / No, I‘m not.

IS SHE AT SCHOOL?    Yes, she is.  /  No, she isn’t. 

ARE THEY IN THE GARDEN?   Yes, they are. /  No, they aren’t.

 

2) Do středy 25. 11. doplnit Workbook str. 16/ cv. 3 a 4!

Všechny poslechy k učebnici najdete zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Učte se slovíčka 81/ 2B, 2Cposlední je „yes“ !!!!!!

Děkuji,

Eva Ondříčková

 

 

 

 

skupina paní učitelky Tvrzníkové:

OPAKOVÁNÍ: PS str. 20, 21 – zkontrolujeme na on-line hodině 25.11.

Od 2.11. on-line výuka v Teams vždy ve středu 3.vyuč. hodinu

Lekce 2 – vypsat slovíčka, průběžně se je učit

učebnice str. 20, 21 – (gramatika str.73 v PS 2.4. – 2.7. – vypsat do sešitů)

Připravit si lekci 2A, 2B, 2C v prac.sešitech i učebnici ke kontrole – vše doplnit (kromě poslechů), většinu jsme dělali v on-line hodině.

Dobrovolný úkol:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-videos/the-woolly-jumper

Doporučji on-line podporu k učebnici na:
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

Práci zkontrolujeme buď ve škole nebo 25.11. na on-line hodině vezměte si k ruce prosím učebnici i prac. sešit a připravte si případné dotazy

Všem přeji pevné zdraví 

JT

 

Angličtina:

skupina paní uč. Ondříčkové (knihovna):

ONLINE TEAMS LESSONS:  Wednesday 10 – 10:45     Connect in your Teams calendar!  

Ve středu  18.11. společně dokončíme Woorkbook p. 15/ 5, 6 podle CD si prosím připravte 15 / 5a. Pak se pustíme do Unit 2C – Projectbook p. 20 and  „Questions with BE“ (Otázky se slovesem BÝT)

Všechny poslechy k učebnici najdete zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Učte se slovíčka 81/ 2B, 2Cposlední je „yes“ !!!!!!

Děkuji,

Eva Ondříčková

 

Skupina paní učitelky Trumpfheller – 23.11.-29.11.

Moje milá skupinko, budeme se vídat online na Teams každou středu a to od 9.55 do 10.40 hod dle rozvrhu. Do hodiny se přihlašujte přes kalendář.

Opakovat časování slovesa to BE, přivlastňovací zájmena (my, your, her, his, atd.)

zopakovat si dny  týdnu 

PS str. 17/5

Kontrola proběhne na online hodině.

 

Termínované úkoly jsou hodnoceny. Odevzdání po termínu – snížení známky o jeden stupeň.

Český jazyk:

Termíny (přednes, ČD) ke stažení – formát pdf

Matematika:

Člověk a jeho svět (ČjS)

Přírodověda:

Sebehodnocení

Dějepis:

Zeměpis:

Svět práce: